• Startside
  • Søke om midler? 29 millioner til fordeling

Søke om midler? 29 millioner til fordeling

Gjøvik kommune er en av bysamfunnene hvor offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det ligger inne ca 29 millioner til fordeling i 2016.