Søke om midler? 29 millioner til fordeling

Gjøvik kommune er en av bysamfunnene hvor offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det ligger inne ca 29 millioner til fordeling i 2016.