• Startside
  • Stans i kommunens telefon- og IKT-systemer

Stans i kommunens telefon- og IKT-systemer

Fra fredag 29. november klokken 16:30 til søndag 1. desember skal kommunens og Gjøvikregionens datasenter fysisk flyttes til en ny lokasjon. Det medfører at alle våre IKT-systemer og fasttelefoni blir utilgjengelig i denne perioden.

Det betyr at du ikke vil kunne gjøre følgende denne helga:

  • Kontakte fasttelefonene til kommunens omsorgssentre og sykehjem (nummer som starter på 611)
  • Besøke kommunens hjemmeside
  • Søke på ledige stillinger

Vakttelefoner på omsorgssentrene
Pårørende til personer på omsorgssentre har blitt kontaktet og fått et vakttelefonnummer de kan ringe mens telefonsystemet er nede.

Sist endret: 29.11.2019