• Startside
  • Statlige midler til barne- og ungdomstiltak 2019

Statlige midler til barne- og ungdomstiltak 2019

Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknadsfrist for 2019 er 10. desember 2018

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommune og frivillig sektor.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd, https://soknadsportal.bufdir.no/

For mer informasjon vennligst ta kontakt med Bjørg Mallasvik.

E-post: bjorg.mallasvik@gjovik.kommune.no

Tel: 61 18 96 96 /  92431318

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10.desember 2018

Sist endret: 08.11.2018