• Startside
  • STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til Barne-og ungdomstiltak i større bysamfunn. SØKNAD OM STØTTE 2015.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne og inkluderende møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 – 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknad sendes til: bjorg.mallasvik@gjovik.kommune.no (tlf. 92431318)

                                              Søknadsfrist 24.mars 2015

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema:

http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Barne--og-ungdomstiltak-i-storre-bysamfunn/

Sist endret: 06.03.2015