Stedsutvikling i Hunndalen

Vil du være med å påvirke fremtidens Hunndalen? Gjøvik kommune og Hunndalsforum inviterer til fremtidsverksted 15.januar.

Når og hvor?

  • Tirsdag 15.januar
  • Klokken 18:00 – 21:00

Sted:  Folkets hus i Hunndalen

Temaer 

 Temaene 15. januar er:

  • Attraktiv sentrumsutvikling – transformasjon av Hunndalen sentrum
  • Samarbeid og samskapning i bydelen Hunndalen
  • Samferdsel og trafikksikkerhet
  • Friområder, parker og anlegg
  • Bolig og næring

Stedsutvikling i Hunndalen 

Hovedmålet med fremtidsverkstedene er å komme fram til spesifikke tiltak som skal tas med videre i en tiltaksplan for stedsutvikling i Hunndalen. Det første fremtidsverkstedet ble arrangert den 4.desember.2018. Tema for denne kvelden var helse, oppvekst, kultur, idrett, omdømmebygging og frivillighet. 

Målet med prosjektet er å styrke Hunndalen som senter for lokalbefolkningen med fysiske kvaliteter, tilbud og tjenester som bidrar til økt trivsel og bedre livskvalitet. Prosjektet skal også bidra til å utvikle kontakt og samarbeid mellom Gjøvik kommune og representanter for lokalmiljøet – både mht. medvirkningsplanlegging og i utvikling av lokale tjenester og tilbud.

Facebook

Se facebook arrangement - Stedsutvikling - Vil du være med å påvirke fremtidens Hunndalen. 

Sist endret: 04.01.2019