Stor innbyggerundersøkelse

Vi i Gjøvik kommune er opptatt av hva våre innbyggere synes om de ulike kommunale tjenester, om kommunen som bosted og om hvordan vårt lokaldemokrati fungerer. Og vi ønsker å skaffe oss en bedre innsikt i innbyggernes konkrete prioriteringer av betydning for området klima- og energi.

8000 innbyggere (representativt fordelt på kjønn, alder og bosted) får i mai tilsendt et informasjonsbrev fra ordfører - med en adresse til stedet på internett hvor undersøkelsen skal besvares. Et personlige engangspassord skal benyttes til å logge seg inn på nettstedet. Undersøkelsen gjennomføres kun over nettet. Svarfristen er 12.juni.

Resultater fra innbyggerundersøkelsen legges ut etter sommerferien. De svar og vurderinger som innbyggerne sender inn til kommunen vil bli benyttet i videre arbeid med politikkutvikling, planlegging og konkret forbedring av tjenester m.m. Derfor håper vi alle som får brev fra ordfører svarer på undersøkelsen!