Støtte til ladere for elbil

Gjøvik kommune kan gi både økonomisk støtte og rådgiving til borettslag og sameier som ønsker å installere lader for elbil.

Kommunen kan bidra med inntil 20 prosent av kostnaden, med et tak opp til 20.000 kroner. Det er også mulig å få gratis rådgiving fra en uavhengig konsulent.

Et vilkår for å få støtte er at det foreligger et gyldig vedtak i borettslaget/sameie. NB! Det gis ikke støtte til prosjekt som er gjennomført eller påbegynt før tilsagn er gitt.

Søknad

Søknad til støtte til el-bil ladepunkt    

Søknadsskjemaet er elektronisk , du må logge inn via ID-porten. 

Søknadene vil bli behandlet fortløpende så lenge det er avsatte midler til rådighet. Tiltaket er en del av oppfølgingen av den nye klimaplanen som ble vedtatt i mai i 2018.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss gjerne.

  • klima og miljørådgiver Bjørnar Kruse
  • telefon 918 04 286.