Ordførerbrev for studentboliger

Ordfører Bjørn Iddberg (Ap) har skrevet et utfyllende brev til Kunnskapsdepartementet der han snakker varmt for studentboliger i Røverdalen.

Det var mange som var skuffet etter forrige tildelingsrunde av støtte til bygging av studentboliger. Forventningene til at prosjektet i Røverdalen skulle få penger var store. Slik gikk det ikke.

Nå prøver ordføreren ny påvirkning. Denne gangen argumenterer han for utbyggingen i Gjøvik i et brev til departementet. Han uttrykker sin støtte til planene til Sit (Studentskipnaden) i klare ordelag. Iddberg skriver blant annet:
«Gjøvik kommune mener det er på høy tid å styrke satsingen på bygging av studentboliger i Gjøvik by. Gjøvik har en sterk økning i studenttallet, herunder også betydelig økning i antall langveisfarende og internasjonale studenter».
«Det er helt nødvendig at det bygges flere studentboliger i Gjøvik. Det omsøkte prosjektet med studentboliger i Røverdalen som ligger midt mellom Campus og Gjøvik sentrum, er dessuten et viktig grep for å utvikle både et levende campus og en attraktiv studieby».

Sist endret: 04.12.2018