• Startside
  • Her er forslaget til nytt styringsdokument

Her er forslaget til nytt styringsdokument

Styringsdokument 2019 - Formannskapets innstilling til kommunestyret.

Forslag til Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune, med økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019, med mål og prioriteringer for sektorenes virksomhet, behandles i kommunestyret 29.november.

Saksframlegg med formannskapets innstilling, og forslaget til Styringsdokumentet 2019, ligger ute til alminnelig ettersyn på servicetorget i Gjøvik rådhus og på Gjøvik kommunes nettsider. 

Sist endret: 15.11.2018