Temakveld om verge

Det blir temamøte om verge 11. september klokka 17.00-20.30 i Gjøvik skole. Målgruppa for temakvelden er foresatte til ungdom med spesielle behov - fra åttende trinn på ungdomsskolen og til og med videregående skole.

Påmeldingsfrist er 1. september og påmeldingen skjer enten via epost til gorm.winterberg@gjovik.kommune.no eller på SMS til 482 92 527.

Det er flere innledere, og først ute er Annichen Hopland fra fylkesmannen i Gjøvik. Hun snakker om rammer, saksbehandling oppnevning. Verge Arne Erik Haldsrud forteller om sine erfaringer i vergerollen og samarbeidet med foresatte og tjenesteytere. Etter kaffepausa orienterer Diana van der Burg fra NAV om samarbeid med verge og aktuelle ytelser og tiltak gjennom NAV. Gjøvik kommune stiller med habilitetskoordinator Gorm Winterberg. Han forteller om samarbeid med verge og individuell plan fram mot voksen alder.

Sist endret: 30.08.2018