• Startside
  • HØRING - REVIDERING AV HO PLAN 2025

HØRING - REVIDERING AV HO PLAN 2025

Helse og omsorgsplan 2025 er nå ute til høring i forbindelse med revidering 2016. Hovedformål med revidering av vedtatt Helse- og omsorgsplan 2025 er å sikre at mål og vedtatte prinsipper og innsatsområder er i tråd med kommuneplan, politiske vedtak og nye statlige målsettinger og styringssignaler. (Høringsfrist: 1.11.2016) NB: Høringsfristen er utsatt til 01.12.16

Helse- og omsorgsplan 2025 ble første gang vedtatt av kommunestyret i 2009, og sist revidert i 2013.
I forbindelse med behandling av styringsdokument for 2016 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres ny revidering i 2016.

Vedlagte høringsforslag er utarbeidet av administrasjonen etter at planprosess ble drøftet i Utvalg for helse, omsorg og velferd i mai 2016.

Høringsforslaget finner du her

Hovedformål med revidering av vedtatt Helse- og omsorgsplan 2025 er å sikre at mål og vedtatte prinsipper og innsatsområder er i tråd med kommuneplan, politiske vedtak og nye statlige målsettinger og styringssignaler.

Planen skal sikre at Gjøvik skal ha helse- og omsorgstilbud som gir alle et selvstendig og verdig liv.

Helse- og omsorgsplan 2025 er å betrakte som sektorplan for helse og omsorg og behandles med en begrenset prosess sammenliknet med kommuneplanprosessen. Høringsforslaget sendes ut til politiske partier, fagorganisasjoner, eldreråd, råd for funksjonshemmede, ungdomsråd og internasjonalt råd.

Gjeldende Helse- og omsorgsplan 2025 finnes som vedlegg under Politikk og samfunn/ planer/ Helse og omsorgsplan 2025.

Høringsuttalelser sendes skriftlig– enten med brevpost til: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik eller som e-post til: postmottak@gjovik.kommune.no. Merk uttalelsen ”Uttalelse til Helse og omsorgsplan 2025, revisjon 2016”.

Spørsmål rettes til eli.linnerud@gjovik.kommune.no

 

Sist endret: 18.10.2016