Tid for å lese av vannmåleren

Alle som har egen vannmåler hjemme skal ha mottatt et avlesningskort enten på brev, sms eller e-post. Alle husstander med vannmåler må lese av denne innen 10. desember.

Registrer vannmålerstanden


Hvordan gjør jeg det?

  1. Trykk på knappen "Registrer vannmålerstanden".
  2. Skriv inn avtalenummer og målepunkt-id. Dine tall finner du på avlesningskortet du har fått i posten, på sms eller e-post.
  3. Les av antall kubikkmeter (m3) på vannmåleren.

    Tallene med rød bakgrunn skal ikke avleses.
    illustrasjon av vannmåler
Sist endret: 21.11.2019