TIDLIG FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Dersom du er forhindret fra å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden 10. august – 11. september eller på valgtinget 13. og 14. september, kan du avgi tidlig forhåndsstemme i perioden 1. juli – 7. august.