• Startside
  • Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger

Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger

Gjøvik kommune har for 2019 innvilget et engangsbeløp på kr. 1.000.000,- med formål om å sikre barn og unges deltakelse i lag og foreninger.

Søknad

Søknadsskjema - Søknad om tilskudd til dekning av utgifter til deltagelse i lag og foreninger

Søknadsskjemaet er elektronisk , du må logge inn via ID-porten.


Søknadsfristen er 4 ganger i året:

  • 20.02
  • 01.05
  • 01.09
  • 15.11

Kriteriet for å søke

Inntektsgrensen for familiens samlede inntekt (lønns- og kapitalinntekter) er kr. 530.000,-.

Det kan søkes om støtte inntil kr. 5.000,- pr. barn pr. år. Hvis barnet har funksjonsnedsettelse, og det er dokumentert utgifter til transport og/eller ledsager, kan støtten økes inntil kr. 20.000,- pr. barn pr. år.

Beløpet som innvilges utbetales etter regning fra lag/forening,  eller refunderes etter betalt deltakeravgift/kontingent/egenandel e.l.

Kontaktinformasjon og spørsmål 
 

Hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om ordningen, ta kontakt med NAV Gjøvik

 

 

Sist endret: 30.01.2019