• Startside
  • TILSYNSORDNING FOR SALG AV TOBAKKSVARER OG TOBAKKSURROGATER

TILSYNSORDNING FOR SALG AV TOBAKKSVARER OG TOBAKKSURROGATER

Kommunen fører fra 2018 tilsyn med registrerte detaljister som selger tobakksvarer og –surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister. Tilsynsordningen skal være selvfinansiert gjennom avgifter til næringen.

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg at tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, i følge tobakksskadeloven kapittel 2.

Tilsynsansvaret gjelder fra 1. januar 2018

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker i Gjøvik Kommune (vedtatt i kommunestyret 22.03.18, sak 31/2018)

  • Gjøvik kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på  2000 kroner fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 første ledd.
  • Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd.
Sist endret: 09.05.2018