• Startside
  • To nye tjenesteledere på plass i Oppvekst

To nye tjenesteledere på plass i Oppvekst

Stillingene, som henholdsvis Skolesjef og Barn- og familiesjef, er nå besatt, og dermed er ytterligere to viktige brikker på plass etter omorganiseringen.

Som skolesjef er Liv-Marion Olsgaard ansatt. Hun har vikariert i denne stillingen i sju måneder, og har tidligere vært rektor  i Valdres og mangeårig rektor på Gjøvik skole. Før vikariatet som skolesjef, var hun rådgiver på skolekontoret i 6 år.

 

Som ny barn-og familiesjef er Kari Rostad ansatt. Hun kommer fra  ulike jobber knyttet til tverrfaglig arbeid for og med barn og unge. Veiledet kommuner og fylkeskommuner i oppbygging av tverrfaglige team. Har jobbet som leder for det statlige Barnehuset på Hamar og har også vært med i oppbyggingen og utviklingen av dette.