• Startside
  • Tomteplassering for nytt kulturhus

Tomteplassering for nytt kulturhus

Nå er SWOT-analysen for lokalisering av nytt kulturhus presentert i kommunestyret. Huntonstranda og Shelltomta er de to plasseringene som har blitt vurdert.

Les hele dokumentet – SWOT-analyse – Tomteplassering for nytt kulturhus i Gjøvik

Formålet med SWOT-analysen

SWOT-analysen skal synliggjøre hvordan et utvidet kulturelt tilbud kan fremstå samlet i byen– enten som et komplett kulturhus plassert på én tomt eller flere lokasjoner på mindre tomter. SWOT- analysen ser på lokaliseringsmuligheter fra et strategisk byutviklingsperspektiv. Viktige avklaringer som analysen skal avdekke er;

  • Hvilke synergier kan oppstå for positiv sentrumsutvikling ved ulike plasseringer?
  • Hvordan kan kulturhusets plassering bidra til generell byutvikling?
  • Hvordan kan plasseringen bidra til økt bruk av kulturtilbudene og økt aktivitet i området?

Oppsummering

Det er mange forhold som skal og må vurderes ved lokaliseringen av et kulturhus. De viktigste parameterne må være å avklare hva man vil at et kulturhus skal være. Skal det være et hus for større enkeltarrangementer, eller skal det være et hus for hverdagsbruk med god tilgjengelighet for folk flest? Skal kulturhuset styrke dagens sentrum, eller skal det bidra til en blandet utvikling av bolig, næring og kultur på Huntonstranda? Når skal kulturhuset realiseres, og kan funksjoner deles?

Til spørsmålet om innholdet i et kulturhus vil ha ulik verdi og bruk på de to tomtene, er svaret JA.

Sist endret: 21.03.2019