UNG DATA-undersøkelse

Presentasjon av UngData 2016 i kommunestyresalen 3. november 09.00 - 12.00. Formålet med Ungdata-undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.