UNGDATA-undersøkelse

Formålet med Ungdata-undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene kan du se ved å klikke på Les mer