UTSLIPP RAMBEKK

Varsel om mulig utslipp av sjenerende lukt fra Rambekk Renseanlegg i ukene 41-43.

Gjøvik kommune varsler om at det skal utføres vedlikehold av luktrenseanlegget ved Rambekk renseanlegg i perioden fra torsdag 13. til onsdag 26. oktober. Renseanlegget og slambehandlingsanlegget renser i dag ventilasjonslufta i to filterbasseng med spesialbark. Begge bassengene skal tømmes for gammel bark som erstattes med ny bark. Dette arbeidet kan medføre utslipp av sjenerende lukt i denne perioden. Luktrenseanlegget skal være fullt operativt fra og med onsdag ettermiddag 26. oktober.

Eventuelle spørsmål om dette arbeidet kan rettes til Rambekk renseanlegg ved Gunnar Kvaalen, tlf. 61 15 88 91.

Sist endret: 11.10.2016