UTVIDET BÅNDTVANG

Det innføres utvidet båndtvang i hele Gjøvik kommune med umiddelbar virkning

Vedtaket er gjort grunnet svært vanskelige snøforhold for viltet og gjelder inntil videre. Vedtaket er fattet av Viltnemnda i Gjøvik 9. jan 2018 og er begrunnet etter Lov om Hundehold, § 6 bokstav f.

Sist endret: 10.01.2018