Vanningsrestriksjoner på Biri

Biri vannverk har for tiden problemer med å levere nok vann til abonnentene. Det gjør at kommunen ber innbyggerne begrense bruk av vannspreder.

Det er sannsynlig at mange vanner hagen grunnet varmt sommervær og lite nedbør nå om dagen. Hvis forbruket nå stiger ytterligere, må vi iverksette et vanningsforbud ganske omgående.

Gjøvik kommune oppfordrer alle på Biri til å begrense bruken av vannspreder og hageslange til vanning av hagen. Høyt samtidig forbruk av vann kan forårsake trykktap i ledningsnettet vårt, noe som gjør institusjoner som skole og sykehjem sårbare, så vel som boliger. Dette gjelder særlig ved hendelser som brann og i andre situasjoner som krever mye vann. Vi jobber med å øke overføringskapasiteten fra vannverket og å forbedre vannforsyningsanlegget, men ber om at unødvendig vannforbruk reduseres slik at vi unngår restriksjoner. Denne meldingen blir også sendt som SMS-melding til alle på Biri. For nærmere informasjon, kontakt Roar Bustebakke mobil 913 87 024.

Sist endret: 24.05.2018