Vannlekkasje i Alfarvegen

På grunn av en vannlekkasje i Alfarvegen v/nr.18, må vegen stenges mellom Johan Granvins veg og Adolf Hougs veg.Omkjøring skiltes om Johan Granvins veg, Fiolvegen og Adolf Hougs veg. Stengingen skjer fra kl. 14.00 i dag torsdag 16/2 og gjelder ut dagen i morgen.

Sist endret: 16.02.2017