VANNLEKKASJE I HUNNDALEN

OPPDATERT 29.06.16: Kokepåbudet opprettholdes og utvides til også å gjelde abonnenter på Bybrua/Viflat.

29.06.16:

Alle kontrollprøvene som ble tatt av drikkevannet i Øverbylia / Åslundmarka i går (tirsdag) var rene.  Vi mangler likevel en siste, godkjent kontrollprøve på plassen hvor vi påviste forurenset vann mandag. Den nye kontrollprøva er ferdig analysert i morgen tidlig, torsdag 30. juni. Ny beskjed blir gitt da.

Siden kokepåbudet ikke kan oppheves i dag onsdag, får dette også konsekvenser for kommunens abonnenter lenger vest. Dette gjelder husstandene i områdene Bybrua og Viflat. De får drikkevann fra Ytterset høydebasseng. Vi er i dag nødt til å etterfylle Ytterset høydebasseng med vann fra Øverbylia høydebasseng. Dermed utvider vi kokepåbudet til områdene Bybrua og Viflat. Abonnentene blir i dag varslet med sms eller talemelding. De får også ny beskjed pr. sms eller talemelding når kokepåbudet oppheves.  

28.06.16:

Kokepåbudet som ble innført for alt kommunalt drikkevann i Øverbylia og i Åslundmarka, herunder Åslundmarka bo- og servicesenter, sist søndag, blir forlenget. Drikkevannet skal fortsatt kokes inntil abonnentene mottar ny beskjed via kommunens hjemmeside, på sms eller over telefon. En eventuell friskmelding kan tidligst sendes ut onsdag 29. juni. Årsaken er at det ble oppdaget  bakterie-forurensning i én av de 13 kontrollprøver som ble samlet inn i går, mandag 27. juni. Resten av prøvene var ok. Også alle de 13 kontrollprøvene som ble tatt ut på nettet søndag, var rene.

Vi oppdaterer denne siden onsdag morgen 29.juni

 

Om lag 850 husstander i Øverbylia mistet vannet søndag 26. juni. Årsaken til lekkasjen var et ledningsbrudd i Dårravegen.

Dette medførte at deler av nettet ble trykkløst, og i slike situasjoner kan være fare for innsug av forurenset vann på ledningsnettet. Alle abonnenter i disse områdene ble derfor varslet kl. 1255 pr. sms eller talemelding om at alt drikkevann må kokes. Åslundmarka bo- og servicesenter ble varslet med telefon siden de er regnet som en sårbar abonnent. Så vidt vi vet, fikk alle tilbake vannet i løpet av søndagen.

Flere av abonnentene som har kontaktet oss, melder om misfarget vann. Dette er helt normalt i forbindelse med slike situasjoner hvor lekkasjer lokalt fører til stor fart på vannet i ledningene.

Etter episoder med trykkløst nett krever Mattilsynet at vi tar ut to sett med rene drikkevannsprøver. De første 13 prøvene som ble tatt søndag ettermiddag, var uten spor av bakteriepåvirkning. Nye prøver er tatt ut nå på mandag. Når resultatet av disse foreligger tirsdag, vil vi anbefale kommuneoverlegen å oppheve kokepåbudet. Deretter vil de berørte husstandene få beskjed pr. sms eller talemelding. Kokepåbudet gjelder helt fram til slik beskjed blir gitt.

Om det skulle vise seg å være bakterier på nettet, vil vi starte med kloring og utspyling av nettet.

Vi har mottatt flere spørsmål fra publikum om de er berørt og varslet – eller skulle vært varslet i forbindelse med denne lekkasjen. Vi anbefaler abonnenter som lurer på dette, om å sjekke følgende nettsteder:

https://www.gjovik.kommune.no/teknisk-og-eiendom/vann-avlop-renovasjon/Vann-og-avlop/

https://secure.ums.no/varsling365/

Ytterligere spørsmål kan rettes til Asbjørn Tufto (VA-sjef), tlf. 97561221 eller på epost til asbjorn.tufto@gjovik.kommune.no

Sist endret: 27.06.2016