VANNLEKKASJE I SNERTINGDAL

Kokepåbud opphevet. Vi fikk et brudd på en av hovedledningene i Snertingdal sentrum torsdag kveld. Vi ble varslet på telefon om at abonnenter hadde mistet vannet. Høydebassenget (Berg HB) gikk ikke tomt men vi fikk alarm på lavt nivå.

Lekkasjen ble raskt lokalisert og avstengt. Denne var så stor at det i flere områder ellers på nettet medførte at abonnenter hadde mistet vannet (Trykkløst nett). Vi valgte derfor å innføre kokepåbud av drikkevann for alle abonnenter tilkoblet Snertingdal VV. (Varslet med GSM).

Vi har nå vurdert hvordan nettet er oppbygd og tar ut vannprøver på 6 steder: Pinsberget PS, Aldershjemmet, PS Ringsjøvegen, Berg HB, Anders Tandbergsvei og Snertingdalsvegen 1800.

Dersom det blir påvist bakterier i disse prøvene vil vi starte kloring av hele anlegget.

Dersom alle prøvene er fine vil vi fortsette å ta ut daglige prøver fram til vi i samråd med kommuneoverlege kan friskmelde vannet.

Sist endret: 08.09.2017