Velkommen til gjovik.kommune.no

Velkommen til Gjøvik kommunes nye digitale inngangsdør. Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi håper du vil like dem og oppleve dem som nyttige.Vår intensjon er at hjemmesidene skal ha følgende viktige funksjoner:-de skal gi deg svar på dine spørsmål-de skal hjelpe deg til å få løst en eller flere oppgaver-de skal være enkle og effektive å bruke

I arbeidet vårt har fokuset vært å lage sider der du som innbygger og bruker skal finne nyttig informasjon og få løst dine oppgaver raskt og effektivt. For Gjøvik kommunes del handler det om å gi innbyggerne et reelt digitalt førstevalg, og muligheten til selvbetjening 24-7.

Forhåpentligvis presenterer vi nå våre nye hjemmesider uten for mange feil og mangler. Men skulle de dukke opp, vil vi jobbe for å løse problemene så fort som mulig. Vi vil gjerne også ha dine innspill og kommentarer knyttet til den nye portalen, enten det dreier seg om feilmeldinger eller gode forslag til endringer. Send oss gjerne en epost.

hjemmesider@gjovik.kommune.no

Hvordan finne fram?

Den nye hjemmesiden gir deg i hovedsak tre kjappe måter du kan finne det du leter etter:

1. Snarveier

Snarveiene i portalen viser de temaene som erfaringsmessig er mest etterspurte, samt tidsaktuell informasjon. Det vil si når det eksempelvis nærmer seg tid for å søke barnehageplass, vil redaksjonen legge dette inn som en snarvei.

I tillegg til den første menyknappen som heter snarveier, er det også snarveier under hvert av de andre hovedområdene.

2. Vis alle snarveier

Dersom den informasjonen du leter etter ikke finnes i en av synlige snarveiene, vil den forhåpentligvis ligge under "vis alle snarveier ". Her vises samtlige sider og tjenester under hvert område. "vis alle "-knappen finner du rett under snarveiene til virksomhetsområdene,

3. Søk

Søkefunksjonen er gjort veldig synlig på forsiden og på alle undersider. Her kan du skrive inn ditt søkeord, og systemet finner fram alt som har det aktuelle søkeordet i seg.

Universell utforming

Fargevalgene på portalen er basert på Gjøvik kommunes nye grafiske profil. Vi har helt bevisst brukt de mest kontraststerke fargene, for å imøtekomme kravene til det som heter universell utforming. Det vil si tilrettelegging for svaksynte. Når det gjelder gruppen hørselshemmede vil det litt seinere bli lagt til rette for å kunne velge fra tekst- til tale – funksjon. Det vil også litt seinere bli tilrettelagt for tekster på andre språk.

Designet på portalen er såkalt responsivt, noe som betyr at innholdet på siden automatisk tilpasser seg mobilflater og nettbrett.

Facebook

Den nye forsiden har en egen menyknapp for å koples direkte til vår nye Facebook -profil. Den betjenes i hovedsak av administratorer i rådhuset på dagtid. Denne facebookprofilen vil være Gjøvik Kommunes offisielle FB -konto. Velkommen til den også.

Kart

Kartet som du finner nederst på forsiden, og på alle sider som har informasjon om kommunens tjenestesteder eller virksomheter, gir deg informasjon om hvor i kommunen du finner oss. Her kan du velge stedskategori, og eksempelvis få fram lokasjonen til skoler og barnehager.

Vi har selvfølgelig også et mer avansert kart som vil være aktuelt å bruke for deg som er opptatt av bygg og eiendom. Det finnes både under valget snarveier og under fagområde "Teknisk og eiendom".

Aktuelt

Nytt fra Gjøvik kommune finner du under aktuelt-seksjonen. Der kan du bla deg fram og tilbake og finne det du leter etter.

Er du ny i Gjøvik, eller vil lese deg litt opp på området, har vi samlet aktuell og nyttig informasjon under knappen «Gjøvikipedia». Samme gjelder informasjon for næringsdrivende. Søker du informasjon om Gjøvik kommune som organisasjon, eller har spørsmål om skatter og avgifter, kan du velge menypunktene "Om oss" eller "Skatt".

Skoleruta

Blant andre nyheter på portalen er modulen "Skoleruta". Informasjonen på skoleruta kan foreldre og foresatte laste rett ned i Outlook, og dermed ha lett tilgjengelig på mobile flater.

Lag og foreninger

Lag og foreninger i Gjøvik kan i modulen med samme navn melde inn informasjon om sine aktiviteter og tilbud. Det som sendes inn publiseres fortløpende så snart redaksjonen har godkjent innholdet. Denne kvalitetssikringen skjer for å unngå publisering av upassende innhold.

Tømmekalender

Erfaringsmessig vet vi at det er mange spørsmål knyttet til søppel og renovasjon. Vår nye digitale tømmekalender er lett og effektiv å bruke. Du kan i tillegg laste den ned som en app på din telefon og også få sms varsling dagen før.

Varsle om feil (VOF)

Dette er en tjeneste som vi også er sikre på at mange vil benytte seg av. Ved å klikke på denne menyknappen gis du muligheten til å fortelle oss om noe som ikke er i orden der du ferdes. Vi skal sørge for at det kan rettes så raskt det lar seg gjøre.

Da gjenstår det å si,- velkommen til å ta i bruk et viktig verktøy i kommunikasjonen med Gjøvik Kommune.

Sist endret: 10.12.2014