• Startside
  • Vestoppland kommune - intensjonsavtale

Vestoppland kommune - intensjonsavtale

Et omfattende arbeid har vært gjennomført av veldig mange de siste månedene, for å få på plass en intensjonsavtale knyttet til en eventuell kommunesammenslåing.

Nedenfor ligger avtalen vedlagt og du kan lese den i ro og mak og gjøre deg dine tanker og refleksjoner. Gis avtalen grønt lys i de ulike kommunestyrene i løpet av februar, vil innbyggerdialogen starte for alvor.

Her kan du lese intensjonsavtalen