Ny arealdel av kommuneplanen

Vi vil høre din mening om forslaget til ny arealdel av kommuneplanen.

Kommunens forslag til revidert arealdel av kommuneplanen er nå lagt ut til høring, og vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget.

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir føringer for mer detaljerte arealplaner og byggesaker.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn. 

Kom med innspill innen 16. september.2019

Hvis du har innspill eller merknader til kommuneplanens arealdel, sender du en skriftlig tilbakemelding til oss på postmottak@gjovik.kommune.no eller via post til: Gjøvik kommune Sektor Samfunnsutvikling – Arealplan Postboks 630 2810 Gjøvik

Hvem kan uttale seg? 

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål:

 

Sist endret: 08.07.2019