Ny arealdel av kommuneplanen

Velkommen til informasjonsmøte om ny arealdel av kommuneplanen.

Kommunens forslag til revidert arealdel av kommuneplanen er nå lagt ut til høring, og vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget.

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir føringer for mer detaljerte arealplaner og byggesaker.

Åpne informasjonsmøter 

  • Onsdag 4.september klokken 18:00 - 20:00 - Gjøvik rådhus i kommunestyressalen 
  • Tirsdag 10.september klokken 18:00 - 20:00 - Biri ungdomskole- auditoriet 

Åpen kontordag - 16.september

Arealplanleggere er tilgjenglige for en prat mandag 16.september fra klokken 12:00 - 15:30 i flerbrukssalen i Gjøvik rådhus. Kom innom for å få  informasjon, spørre spørsmål og diskutere planforslaget. 

Dokumenter og frister 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn. 

Hvis du har innspill eller merknader til kommuneplanens arealdel, sender du en skriftlig tilbakemelding til oss på postmottak@gjovik.kommune.no eller via post til: Gjøvik kommune Sektor Samfunnsutvikling – Arealplan Postboks 630 2810 Gjøvik

Kom med innspill innen 27. september.2019

Hvem kan uttale seg? 

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål:

 

Sist endret: 08.07.2019