Voksne skaper vennskap

Vennskap forebygger mobbing og voksne spiller en avgjørende rolle som brobyggere og rollemodeller. Vedlagt finner du en brosjyre som er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe fra skole, barnehage, ungdomsavdeling, helsestasjonen og kommunalt foreldreutvalg, og som inneholder tips og forslag for voksne innenfor skole, barnehage, hjem og fritid.