Gebyr priser og avgifter

Alkoholavgifter 2019

Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven

Betales på forskudd med kr 400,-

Salgsgebyr

Betales med kr 0,21 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenkegebyr

Betales med

 • kr 0,48 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
 • kr 1,26 per vareliter for gruppe 2
 • kr 4,16 per vareliter for gruppe 3
Minimumsgebyr per år

Salg: kr 1 660,-

Skjenking: kr 5 200,- 

Ambulerende bevilling kan kommunen kreve et gebyr på inntil kr 370,- per gang

Barnehage 2019

Barnehagene har statlige makspriser. Gjeldende priser fra 1.august 2019.
 
% plassd/ut/uinfoPris pr mnd
 100 %    5 d/u 45 t/u    3 040,-
 100 %    5 d/u  45 d/u  pris for melk og frukt     160,-
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  96 % av makspris  2 918,-
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  pris for melk og frukt     145,-
   80 %    4 d/u  36 t/u  88 % av makspris  2 675,-
   80 %    4 d/u  36 t/u  pris for melk og frukt     130,-
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  80 % av makspris  2 432,-
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  pris for melk og frukt     115,-
   60 %     3 d/u   27 t/u   72 % av makspris  2 189,-
   60 %     3 d/u   27 t/u  pris for melk og frukt       95,-
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  64 % av makspris  1 946,-
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  pris for melk og frukt      75,-
   40 %  2 d/u  18 t/u  56 % av makspris  1 702,-
   40 %  2 d/u  18 t/u  pris for melk og frukt       60,-
      Kjøp av enkeltdager     250,-
Søskenmoderasjon

30 % for det eldste barnet. Ved flere enn to barn i barnehage gis 50 % moderasjon for det eldste og 30 % for det mellomste

Matkostnader

Dette varierer mellom barnehagene, avhengig av hva de serverer. Beløpene over dekker melk og frukt. Øvrig servering kommer i tillegg.

Helse og omsorg 2019

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
  Netto inntekt før
særfradrag
Betalings-
gruppe
Timepris Maks sats
pr måned
Inntil 2 G            0 - 193 766 A   Kr    210,-
Mellom 2 G og 3 G 193 767 - 290 649 C Kr 450,- Kr    796,-
Mellom 3 G og 4 G 290 650 - 387 532 E Kr 450,- Kr 1 596,-
Mellom 4 G og 5 G 387 533 - 484 415 G Kr 450,- Kr 2 378,-
Over 5 G 484 416 - I Kr 450,- Kr 3 172,-

1G = kr 96 883,- pr 01.05.2018

Trygghetsalarm
Leie av trygghetsalarm pr måned Kr 226,-
Dagsaktivitetstilbud
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) Kr 212,- pr dag
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) uten transport Kr 100,- pr dag
Transport til dagaktivitetstilbud for yngre, tur/retur Kr  95,- pr dag
Institusjonsopphold
Korttidsopphold - statens satser * Kr 165,- pr døgn
Dagopphold / nattopphold Kr  85,- pr dag / natt

* etter 60 døgn blir betaling for korttidsopphold beregnet etter regelverket om langtidsopphold

Mat fra institusjonskjøkken
Middag u/dessert - stor porsjon Kr 79,-
Middag u/dessert - normal porsjon Kr 69,-
Suppe / dessert Kr 15,-
Grøt lørdag - normal porsjon Kr 35,-

Helsestasjonstjenester 2019

Reisevaksiner

Prisliste pr. 01.01.2019

Konsultasjonspris: 290,- pr. person pr. gang.

Maks. konsultasjonspris pr. familie 595,-

Henting av drikkevaksine koster kr. 105,- pr. person.

Konsultasjonsprisen kommer i tillegg til vaksineprisen.

Hvis du ikke møter opp og ikke har avbestilt timen, vil du bli fakturert med konsultasjonsgebyr på kr 290,-.

VAKSINEPREPARATER OG PRISER:

Sykdom det vaksineres motPris    

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (påfylldose)

310,-

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (basisvaksinasjon pr  dose)       

310,-

Gul feber

400,-

Hepatitt A (barn) pr. dose

270,-

Hepatitt A (voksen) pr. dose

290,-

Hepatitt B (barn) pr.dose

180,-

Hepatitt B (voksen) pr. dose

225,-

Hepatitt A+B (barn) pr. dose

370,-

Hepatitt A+B (voksen) pr dose

500,-

Japansk encefalitt

830,-

Kolera/E.Coli (”turistdiare”)1 dose

240,-

Kolera/E.Coli 2x1 dose

420,-

Meningokokk ACWY

410,-

Rabies

 530,-

Skogflåttencefalitt (barn) pr. dose

330,-

Skogflåttencefalitt (voksen) pr. dose

340,-

Tyfoidfeber (3 kapsler)
Typhim inj

245,-
210,-

Varicella

500,-

Sesonginfluensa

100,-

Tilsendt regning vil inneholde en giro med konsultasjonsgebyr og vaksinepris, samt et vedlegg med oversikt over utførte vaksinasjoner som det kreves betaling for. 

Kultur 2019

Idrett
Timepriser i idrettshaller 

Trening idrettslag, barn og unge (en bane)

    98,-

Trening idretts-/bedriftsidrettslag, voksne (en bane)

  211,-

Trening studentidrettslag (en bane)

  196,-

Arr. i idrettshall, barn og unge

  180,-

Arr. i idrettshall (en bane), voksne

  211,-

Trening idrettslag, barn og unge (en bane), egne anlegg

 196,-

Trening idrettslag annen kommune

  211,-

Møterom Campus Arena (pr.møte, inntil 2t)

  211,- 

Dansesal Tranberghallen:

Dansesal barn og unge i regi av foreninger

   98,-

Dansesal

  211,-

 Tranberghallen - Timepriser i svømmehallen            

Svømmeopplæring/trening, barn og unge

  144,-

Svømmeopplæring/trening, voksne

  211,-

Idrettslag/foreninger, barn og unge

  185,-

Idrettslag/foreninger, voksne

  211,-

Idrettslag barn/unge, annen kommune

  211,-

Bedrifter/bedriftsidrettslag/trimorganisasjoner

  211,-

Varmtvannsbading

  211,-

Terapibading/revmatikere

  211,-

Timepriser Kopperudbadet  

Svømmeopplæring/trening, barn og unge

  140,-

Svømmeopplæring/trening, voksne

  211,-

Idrettslag/foreninger, barn og unge

  165,-

Idrettslag/foreninger, voksne

  211,-

Adm. gis fullmakt til å forhandle pris for større arrangement
Frivilligsentralen
Medlemskontingent  pr. år                                                            1000,-

Frivilligsentralen Sentrum

Utleie møterom 1 m/kjøkken, mandag-torsdag

 2500,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken , fredag/lørdag

 4000,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 5000,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken søndag

 3000,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 6000,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken, medlemmer

   400,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, mandag-torsdag

 1500,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, fredag/lørdag

 2500,-

Utleie møterom 2  m/kjøkken, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 3000,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, søndag

 2000,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 3500,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, medlemmer

   300,-

Utleie møterom 3 og 4, mandag-torsdag

1000,-

Utleie møterom 3 og 4, fredag/lørdag

 2000,-

Utleie møterom 3 og 4, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 2500,-

Utleie møterom 3 og 4, søndag

 1000,-

Utleie møterom 3, medlemmer

   200,-

Utleie møterom 4, medlemmer

   100,-

Frivilligsentralen Øverby 

Utleie kafeen, mandag-torsdag

 2500,-

Utleie kafeen, fredag/lørdag

 4000,-

Utleie kafeen, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 5000,-

Utleie kafeen, søndag

 3000,-

Utleie kafeen, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 6000,-

Leie av duker, pr. duk

   150,-

Utleie av kafeen, medlemmer

   400,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid ,mandag-fredag

   600,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid, lørdag/søndag

   850,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, søndag-torsdag

  700,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, fredag/lørdag

  2000,- 

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), medlemmer

    200,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid, mandag-fredag

    600,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid, lørdag/søndag

    850,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, søndag-torsdag

    700,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, fredag/lørdag

  1500,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), dagtid, mandag-fredag

   500,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), dagtid, lørdag/søndag

   750,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), kveld, søndag-torsdag

   600,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), kveld, fredag/lørdag

  1500,-

Ekstra sekk ved

    100,-

Leie av stor grill

    300,-

Leie av liten grill

    150,-

 Frivilligsentralen Hunndalen

Utleie Storsal m/kjøkken, mandag-torsdag

 2500,-

Utleie Storsal m/kjøkken , fredag/lørdag

 4000,-

 Utleie Storsal m/kjøkken, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 5000,-

Utleie Storsal m/kjøkken, søndag

 3000,-

Utleie Storsal m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 6000,-

Utleie Storsal m/kjøkken, medlemmer

   400,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, mandag-torsdag

 1500,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, fredag/lørdag

 2500,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, fredag/lørdag  inkl.kveld dagen før

 3000,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, søndag

 1500,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 3500,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken , medlemmer

   400,-

Utleie kursrom, mandag-torsdag

 1000,-

Utleie kursrom, fredag/lørdag

 2000,-

Utleie kursrom, fredag/lørdag, inkl. kveld dagen før

 2500,-

Utleie kursrom, søndag

1000,-

Utleie kursrom, medlemmer

  300,-

Det er mulighet for reduksjon av deler eller hele leien gjennom dugnader/frivilliginnsats for Gjøvik Frivilligsentral, satsen for dette er kr.150,- pr. person pr. time

Kunst- og kulturskolen
Avdeling Hunn                                                                pr.år

Korkontingent, 1. barn

 3225,-

Korkontingent, 2. barn (søsken)

 3225,-

Korkontingent 3. barn (søsken)

 1615,-

Korkontingent f.o.m 4. barn (søsken)

 1615,-

Musikklek for barn

 3225,-

Elevavgift, 1. barn

 3615,-

Elevavgift, 2. barn (søsken)

 3615,-

Elevavgift, 3. barn (søsken)

 1810,-

Elevavgift f.o.m. 4. barn

 1810,-

Elevavgift billedkunst, 1. barn

 2780,-

Elevavgift billedkunst, 2. barn (søsken)

 2780,-

Elevavgift billedkunst, 3. barn (søsken)

 1395,-

Elevavgift billedkunst, f.o.m. 4. barn (søsken)

 1395,-

Elevavgift over 20 år

 7035,-

Materialavgift billedkunst

   870,-

Musikkteori

   870,-

Instrumentleie

 1455,-

Kopipenger

   160,-

Utleie rom 1 mnd.

 1155,-

Utleie rom 1 dag

   845-,

 Avdeling rock/band - Brufoss

Elevavgift solo, 1. barn

 3615,-

Elevavgift solo, 2. barn

 3615,-

Elevavgift solo, 3. barn

 1810,-

Elevavgift solo, f.o.m. 4. barn     

 1810,-

Elevavgift band, 1. barn

 2555,-

Elevavgift band, 2. barn

 2555,-

Elevavgift band, 3. barn

 1275,-

Elevavgift band, f.o.m. 4. barn

 1275,-

Utleie av PA-anlegg én dag

 1585,-

Utleie instrument pr enhet pr dag

   155,-

Instrumentvedlikehold/undervisningsmateriell

   300,-

Leie av bemannet studio, pr time

   545,-

Kopipenger

   160,-
Bibliotek
Gebyrer ved 2.gangs varsel om overskridelse av lånetid    70,-

Gebyrer ved regningsutsendelse (erstatning av bøker/media)

 140,-
Tilrettelagte kulturtilbud
Tilrettelagte gruppeaktiviteter (uten vedtak) pr. år  2200,-

Tilrettelagt gruppeaktiviteter, deltakere fra andre kommuner

 3410,-

Kunstkafé, medlemsavgift, pr år, inkl materiell

 3650,-

Drengestua

Galleri 2.etg.

 3130,-

Galleri 2.etg. påfølgende uke/uker pr. uke

 2055,-
Kino og scene
Sal 1 

Utleie dagtid - lokale brukere                                                                                                        

  7800,-      

Utleie  dagtid - eksterne brukere

10500,-

Utleie kveld - lokale brukere

11000,-

Utleie kveld - eksterne brukere, kommersielle

21000,-

Utleie fre/lør/søn - lokale brukere

16000,-

Utleie matiné lør/søn - lokale brukere

10500,-

Utleie matiné - eksterne brukere

12500,-

Utleie fre/lør/søn - eksterne brukere kommersielle                         

23150,-

Utleie Riksteateret, egen avtale

 Sal 2 og 3 

Utleie dagtid - lokale brukere

  6200,-

Utleie dagtid - eksterne brukere

  7800,-

Utleie kveld - lokale brukere

  7800,-

Utleie kveld - eksterne brukere

 10500,-

Utleie fre/lør/søn - lokale brukere

  8800,-

Utleie fre/lør/søn - eksterne brukere

 12500,-

Utleie saler konferanse - hotellsamarbeid, egen avtale.    

Friscene (black box)  

Utleie - lag/forening/skole

 5000,-

Utleie - kommersielle        

 10500,-

Kaféscene   

Utleie - lag/forening/skole      

  5000,- 

Utleie - kommersielle

  8500,-

Amfitrapp       

Oppgis ved forespørsel; vil bli vurdert ut ifra type arrangement

Kulturhusleder gis fullmakt til å gjøre markedstilpasning av leiepris ved behov

Kulturhusleder gis fullmakt til å bestemme leiepris og bruk av scener som øvingsarena, i forbindelse med lokale oppsettinger

Leie av kinosalene til konferansebruk på dagtid inkluderer 2 timers bemanning (opp- og nedrigg)

Leie av Friscene og Kaféscene på dagtid inkluderer 3 timers bemanning (opp- og nedrigg) samt bruk av kulturhusets tekniske utstyr

Leiepris på øvrige arenaer inkluderer ikke teknisk personell

Gjøvik gård 
Gjøvikhallen

Faste definerte brukere (ukentlige øvelser, pr mnd. 10 mnd)

 1800,-

Andre faste brukere med årsavtale

*

Gjøvik kommune/lag/foreninger, dagtid virkedag

 5000,-

Gjøvik kommune/lag/foreninger, kveld/helg

 6000,-

Gjøvik kommune/lag/foreninger, riggedag

 1500,-

Utleie andre  - kommersielle aktører, dagtid virkedag

 7000,-

Utleie andre - kommersielle aktører, kveld/helg

 10000,-

Utleie andre - kommersielle aktører, riggedag, avtales i det enkelte tilfelle

*

Audivisuelt utstyr - drift, opplæring m.m. pr. time

 1300,-

Arrangement i foajeen m/toalett, lag og foreninger

 3000,-

Arrangement i foajeen m/toalett, andre

*

Leie flygel

 2800,-

Utleie toalettanlegg, pr døgn

 3000,-

Gjøvikhallen, leie rom 2 etg.

 1700,-

Gjøvikhallen, leie rom 2 etg. Gjøvik kommune/lag/forening

  800,-

Seilet

Utleie arena takseil - Gjøvik kommune/lag/forening

       0

Utleie takseil, kommersielt, pris avtales pr. utleie

*

 Parken

Friluftsscene/Parken - Gjøvik kommune/lag/forening

       0 

Friluftsscene/Parken - frivillige lag og foreninger, arrangement med billettinntekter

*

Friluftsscene - kommersielle arrangement

* Adm gis fullmakt til å forhandle leiepris. Sees i sammenheng med andre arenaer.

Skole 2019

Skolefritidsordning (SFO)
 
Betalingssatser Kroner pr måned
  6 timer pr uke 1 264,-
12 timer pr uke  1 871,-
22 timer pr uke 2 970,-
   
Mat 6 timer   102,-
Mat 12 og 22 timer   134,-
   
Dagsats 1/2 dag   185,-
Dagsats 1/1 dag   411,-
Utleie av skolelokaler
Uten overnatting, lørdag eller søndag  2755,- 
Uten overnatting, lørdag og søndag

3660,-

Overnatting, døgnpris per person

47,-

Klasserom, hverdager

391,-

Svømmehall, hverdager

453,- 

Rambekkvika miljøskole

Barnehager per gruppe per dag: 475,-

Leirskole

Matpenger per elev: 500,-

Oppholdsbetaling per elev, finansiert via innsamling fra FAU: 2600,-

Teknisk og eiendom 2019

Vann, avløp og renovasjonsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune (ikrafttredelse 26.06.2016)

Vanngebyr

kr 14,13 pr m3

Abonnementsgebyr vann

Kategori bolig/fritidsbolig kr 1.375,-

N1. Vannmåler; 0-24 mm kr 1.375,-

N2. Vannmåler; 25-31 mm kr 3.000,-

N3. Vannmåler; 32-79 mm kr 9.625,- 

N4. Vannmåler; 80 mm og over kr 27.500,-

Avløpsgebyr

kr 16,88 pr m3

Abonnementsgebyr avløp

Kategori bolig/fritidsbolig kr 1.125,- 

Kategori næring etter avtale kr 9.375,- 

N1. Vannmåler; 0-24 mm kr 1.375,- 

N2. Vannmåler; 25-31 mm kr 3.000,- 

N3. Vannmåler; 32-79 mm kr 9.625,- 

N4. Vannmåler; 80 mm og over kr 27.500,- 

Målerleie for leie av kommunale vannmålere kr 312,50 pr. år

Gebyr for plombering/stenging og gjenåpning av vanninntak: kr 625,-

Gebyr for ikke avlest vannmåler to år på rad: kr 625,-

Tilknytningsgebyr

Vann

a) Pr. boenhet/fritidsbolig, høy sats kr 20.000,-

b) Pr. boenhet/fritidsbolig, lav sats kr 5.000,- 

c) Næringsarealer, pr. m2 kr 43,75 

Avløp

a) Pr. boenhet/fritidsbolig, høy sats kr 20.000,-

b) Pr. boenhet/fritidsbolig, lav sats kr 5.000,- 

c) Næringsarealer, pr. m2 kr 43,75 

Renovasjonsgebyr:

Standard abonnement (80/140) kr 2.625,-

Reduksjon for restavfallsdunk på 80 l (80/80) kr 375,- 

Tillegg for restavfallsdunk på 240 l (80/240) kr 437,50 

Reduksjon for fellesløsning pr. abonnent kr 387,50 

Reduksjon for kompostering/gjødselkjeller kr 437,50

Årsgebyr hybelrenovasjon kr 875,-

Årsgebyr fritidsbebyggelse kr 875,-

Særabonnement renovasjon kr 2.000,-

Gebyr septikrenovasjon:

Årsgebyr slamavskiller med WC kr 2.000,-

Årsgebyr slamavskiller uten WC kr 812,50

Årsgebyr for oppmøte og transport kr 1.250,-

Pris pr. m3 tankvolum (tett tank) kr 200,-

Fritidsbolig med WC kr 812,50

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2019 er 2,60 promille. For mer informasjon se egen side for eiendomsskatt.

Brann og feiegebyr

Feie- og tilsynsgebyr

Pipeløp pr. boenhet kr 600,-

Øvrige pipeløp pr. boenhet kr 300,-

Fritidsbolig kr 125,-

Tilsyn med gass i boliger (pr. tilsyn) kr 600,-

Fresing, kamerainspeksjon, fyrkjeler mv. (faktures pr time/mannskap) kr 587,50

Fyrverkeri

Gebyr for godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri, (fritatt for mva) kr 4.100,-

Utleietjenester mannskap og materiell pr time

Instruktør kr 1.000,- (fritatt for mva)

Hjelpeinstruktør kr 750,- (fritatt for mva)

Redningsdykker/mannskaper inkludert utstyr (under dykking) kr 1.250,-

Utrykningsbil kr 1.000,-

Snorkel/lift inklusiv mannskap på vakt kr 2,063,-

Båt kr 412,50

Alarmoverføring Brann og Heis

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 1 kr 6.375,-

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 2 kr 10.000,-

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 3 kr 15.000,-

Heisalarm, Årsavgift prisgruppe 4 kr 4.375,- pr heis

Avgift for utrykninger til alarmer

Falsk/unødvendig utrykning til brannalarm kr 5.750,-

Utryknig til heisalarm uten avtale kr 1.375,-

Servicearbeid/bytte av nøkler i nøkkelboks kr 450,-

Flere enn en utrykning til unødig alarm i løpet av en 4 mnd periode kr 5.750,- pr utrykning

Utrykninger til unødig alarm som skyldes varme arbeider kr 5.750,- pr gang

Parkering

Parkeringsavgifter

Parkeringavgift pr time kr 24,-

Parkeringavgift, dagparkering i Gjøvik sentrum kr 50,-

Parkeringavgift, dagparkering på Mjøstranda kr 30,-

Leie av parkeringsplasser pr. mnd.:

Faste parkeringsplasser på uteplasser, Brønsdalen kr 875,-

Faste parkeringsplasser på nedre plan i parkeringsanlegget, 5 dager pr. uke. kr 1.250,-

Faste parkeringsplasser, parkeringanlegg i Parkgata kr 925,-

Avgiftsbelagt P-plass i gater og parkeringsområder brukt til annet formål, f.eks. riggplass kr 2.050,-

Avgiftsfri P-plass, brukt til annet formål, f.eks. riggplass kr 850,-

Beboerparkering/oblat pr år: kr 1.650,-

Huntonstranda/Gjøvik Gård pr dag

For kommersielle formål, tivoli, sirkus etc. kr 5.000,-

For ikke kommersielle formål kr 1.250,-

Frikjøp: umerkede parkeringsplasser, engangsbeløp pr. plass (avgiftsfritt) kr 165.000,-

Gravegebyr

Behandling og kontroll av tillatelser - pr. sak/melding kr 4.200,-

Grøntområder/annet vegareal til rigg - inkl. mva kr 56,- pr. m2/mnd

Torgavgifter
Selgere som er produsenter kr
Produsenter fast plass - inntil 6 m2, pr. år 687,50
Produsenter fast plass - inntil 12 m2, pr. år 875,-

Produsenter uten fast plass inntil 12 m2, pr. dag

125,-
   
Selgere som ikke er produsenter kr
Fast plass inntil 6 m2, pr. år 1.750,-
Fast plass inntil 12 m2, pr. år 2.500,-
Ikke fast plass inntil 12 m2, pr. dag 250,-
Avgift for byrom og friområder

Anlegg og større areal i byrom og friområder for kommersielle formål pr dag kr 5.500,-

Anlegg og større areal i byrom og friområder for ikke kommersielle formål pr dag kr 1.100,-

Leie av salgsplass utenfor torget pr dag kr 200,-

Bruk av friområder til rigg kr 60,- pr m2/pr mnd

Leie av stadion
Andre lokale brukere av Gjøvik stadion/Kallerudbanen kr
Leie av en/to garderober pr. time 115,-/175,-
Gjøvik stadion, store gress pr. kamp 1.200,-
Gjøvik stadion, store gress pr. trening 800,-
Kallerudbanen pr. kamp 520,-
Kallerudbanen pr. trening 310,-
Skog og friluftsliv
Tjenestekr
Mannskap pr. time 487,50
Motorsagtillegg pr. time 81,25
Lastebil/traktor pr. time 400,-
Preparering med løypemaskin pr. time 850,-
Tomtepriser
Tomtepriser 2019 priser
1. Boligtomter til privatpersoner  
Salg av tomtegrunn som tilleggsareal:  
- Gjøvik byområde pr. kvm 124,-
- Øvrige områder pr. kvm 72,-
Anleggsbidrag på felt med kommunal VA kommer i tillegg 218,-
2. For kommunale boligtomter på boligfeltene  
Pinsberget og Bjugstadgrenda  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 225,-
Biristrand sentrum  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 225,-
Bybrua  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 285,-
Kullsveen - Engelstad - Biri  
- Festeavgift pr. år 6% av tomtegrunn 45 kr pr. kvam. Opparbeidelse, eks tomtegrunn  285,-
 Sagstugrenda II  
 - Pris fastsettes i egen K-sak  
 Dalborglia  
 - Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm.  545,-
3. Annullering av salgsavtale for boligtomt, pris pr. tomt 10.000,-
4. Boligtomt til foretak. Minstepris er selvkost Budrunde / takst
5. Næringstomter - tomtepriser inkl. grunn og opparbeidelse, men ikke planering.  
Skjerven næringsområde Takst
Snipptunet/Sigstadplassen/Elverhøy Takst
Damstedet nord Takst
Ås skog vest Takst
Damstedet sør Takst
Vismunda Takst
6a. Opsjon på næringstomt (maksimalt 1 år) 11.200,-
6b. Annullering av opsjon på næringstomt 22.400,-
6c. Annullering av salgskontrakt for næringstomt 2 % av kjøpesum
6d. Grunnpris ved innløsing av kommunal festetomt til bolig, pr. kvm  72,-

 

Byggesak
Behandling av byggesaker  Gebyr/avgift
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1  
Evt. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt  
Definisjoner: Arealer er bruksareal, BRA, iht. NS 3940  
1. Utslippsaker  
a) Utslippssøknad/melding inntil 15 PE, grunnbeløp 5.100,-
b) Utslipssøknad/melding mer enn 15 PE 7.700,- 
c) Avslag på utslippssøknad 1.000,-
2. Byggesaker  
For søknader uten krav til ansvarlig foretak (pbl § 20-2) reduseres gebyret med 10% dersom søknaden er komplett  
Mottas komplett søknad samlet og elektronisk via Byggsøk reduseres gebyret med 20%, begrenset oppad til kr 15.000,-  
a) Nybygg bolig, pris pr. boenhet 17.000,-
- Ved mer enn 1 boenhet pr. bygning, betales halvt gebyr f.o.m 2. boenhet og for tinglyste studentboliger betales 25% f.o.m. 2. boenhet  
b) Nye fritidsboliger 13.800,-
c) Andre kategorier nybygg, garasjer, tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring og ombygging betales etter bruksareal i hovedetasje  
- Arealer inntil 50 kvm fast sum 5100,-
- Arealer fra 51 til 200 kvm - pr. kvm 100,-
- Arealer fra 201 - 600 kvm - pr. kvm 75,-
- Arealer over 600 kvm 45,-
- For hver etasje over eller under hovedetasje betales 50% av gebyret  
- For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig, betales halvt gebyr for bruksarel over 50 kvm  
- For bruksendringer, uisolerte bygninger, driftsbygninger og halldelen i rene idrettsbygg betales halvt gebyr for bruksarealer over 50 kvm  
d) For endring av tillatelse betales et gebyr på 50 % av gjeldende satser. Minimumsgebyr på kr. 3.500,-  
e) For hver igangsettingstillatelse etter godkjent rammetillatelse 3.300,-
f) Driftsbygninger. Maksimumsgebyr 11.000,-
g) Arealuavhengig tiltak på bolig, fritids- og landbrukseiendom 2.200,-
- Tiltakene omfatter mindre murer, brønner, dammer, midlertidige tiltak, avløpsanlegg, mindre fasadeendringer, riving av bygning fra 15 til 100 kvm BRA (over 100 kvm gebyr x2), mindre byggtekniske installasjoner (unntatt ildsted), gjerde, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass, gjødselkummer og andre arealuavhengige tiltak, samt sammenføying av boenheter i småhus  
h)Ildsted 650,-
i) Arealuavhengig tiltak på annen eiendom 6.200,-
- Lednings- og kabelanlegg, avløpsanlegg, fasadeendring, riving av bygning, bygtekniske installasjoner (separat søknad for heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), tankanlegg, større terrenginngrep, veger, større P-plasser og andre arealuavhengige tiltak  
j) Skilt og reklame, pris pr skilt. For skiltplan 2 X gebyr. 2.500,-
k) Tilleggsgebyr 6.500,-
- Dersom et meldings- eller søknadspliktig arbeid igangsettes eller tas i bruk uten godkjenning, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg. Minimumsgebyr.  
l) Søknad om dispensasjon  
- Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 4.600,-
- Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 6.700,-
m) Godkjenning for ansvarsrett  
- Ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning 0,-
- Godkjenning pr. foretak som ikke oppfyller formalkompetanse, jfr. SAK10 §11-4, sjette ledd. 3.000,-
- Personlig ansvarsrett selvbygger 3.000,-
n) Generelt  
- For avslag betales 50 % av behandlingsgebyret  
- Avslag på ansvarsrett 3.000,-
- For utført arbeid som blir avbrutt på bakgrunn av trukket sak, betales 25 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. Gebyr begrenset oppad til 15.000,-  
- Byggesaksseksjonen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden eller deler av den på tiltakers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger  
- Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av tjenesteområdeleder i enkeltsaker hvor gebyr anses urimelig høyt  
- Alle som får utført tjenester etter kommunens regulativ skal betale gebyr etter faktura fra kommunen  
- Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger  
- Satsene justeres hvert år (1. januar) på bakgrunn av vedtak i kommunestyrets behandling av budsjett kommende år  
- Klageadgang: Enkeltvedtak etter dette regulativ kan påklages. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans  

 

Reguleringsplaner
Private reguleringsforslag og dispensasjoner                                       2019
Gebyr/avgift   
 1. Generelle bestemmelser  

§ 1-1 Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret faktureres forslagsstiller eller tiltakshaver.  Det skal ikke kreves gebyr for planforslag utarbeidet av statlig eller regional myndighet etter plan- og bygningslovens § 3-7.

 
§ 1-2 Tidspunkt for gebyrfastsettelse
Gebyr blir fastsatt etter de satser som gjelder på det tidspunktet kommunen har mottatt forslag til planprogram, forslag til privat reguleringsplan, eller søknad om dispensasjon.
 
§ 1-3 Betalingstidspunkt
Gebyret skal være innbetalt før planforslag og planprogram behandles av kommunen etter plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10. Gebyr for behandling av søknad om dispensasjon faktureres når søknaden er ferdig behandlet.
 
§ 1-4 Plansaker som trekkes eller avvises
Dersom planforslag trekkes fra videre behandling etter offentlig ettersyn refunderes 20 % av innbetalt gebyr.  Forkastes hele eller deler av planforslaget ved politisk behandling kan kommunen refundere inntil 50% av gebyret.
 
§ 1-5 Dispensasjonsaker som fører til avslag
Gebyr for behandling av dispensasjonsøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse. Gebyret blir ikke godskrevet i ny sak ved ny innsending av likelydende eller revidert søknad på samme tiltak etter klagefristens utløp.
 
§ 1-6 Reduksjon av gebyr
Plansjef kan redusere gebyret etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad, dersom kommunen anser gebyret som urimelig høyt i forhold til planens innhold og ressursbruk til behandling. Tilsvarende gjelder dersom planen løser kommunale oppgaver.
 
§ 1-7 Klageadgang
Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.
Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen i Oppland etter reglene i forvaltningsoven.

 
 2. Private planforslag

 

§ 2-1 Detaljregulering og endring av plan:

 

Grunngebyr: 

         42.500,-

Tilleggsgebyr per påbegynt dekar:

 • Planer som omfatter områder innenfor ytre sentrumssone, bydelssentre, forretningsområder, nærings- og industriområder,  områder for råstoffutvinning,  samt planer for tettere boligbygging (blokkbebyggelse).
 • Øvrige planer 

           1.000,-

             500,-

Dersom kommunen krever at forslagsstillers planområde skal utvides utover det som er nødvendig for å vurdere konsekvenser av planforslaget, skal denne utvidelsen ikke medregnes ved beregning av gebyr.

Ved fastsetting av tilleggsgebyr per dekar skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget:
 • Grønnstruktur som skal være til offentlig formål ( jf. pbl §§ 12-5 nr. 3 og 12-7 nr. 14)
 • Grav- og urnelunder (jf. pbl. § 12-5 nr.1)
 • Friluftsområder og områder for naturvern (jf. pbl. § 12-5 nr. 5)
 • Vern av kulturmiljø eller kulturminne (jf. pbl. § 12-5 nr. 5)
 • Naturområder og friluftsområder i sjø og vassdrag (jf. pbl. § 12-5 nr.6)  
 

Tilleggsgebyr for bebyggelse/bruksareal (BRA):

 

Planer som omfatter områder innenfor ytre sentrumssone, bydelssentre, forretningsområder,  samt planer for tettere boligbygging (blokkbebyggelse):  
 • Pr. m2 BRA inntil 10.000 m2 BRA
 • Pr. m2 BRA utover 10.000 m2 BRA
 • 4,-
 • 2,-
Øvrige planer:  
 • Pr. m2 BRA inntil 10.000 m2 BRA
 • Pr m2 BRA utover 10.000 m2 BRA
 • 2,-
 • 1,-
Det skal beregnes tilleggsgebyr for bruksareal både over og under terreng.

Eksisterende bebyggelse som skal bestå, og som endrer formål og/eller får økt uutnyttelsesgrad skal medregnes. Bruksareal er definert i NS 3940, og bruksareal skal regnes ut av plankonsulent ut fra maksimum utnyttelsesgrad. Der det kun er angitt minimum utnyttelsesgrad skal denne utnyttelsesgraden legges til grunn i beregningen.
 

 
 § 2-2 Mindre endring av reguleringsplan
         19.000,-
 § 2-3 Fastsettelse av planprogram (pbl § 12-9 tredje ledd)
         16.000,-
§ 2-4 Tillegg for konsekvensutredning til reguleringsplan (pbl § 12-3)  
- Behandling samtidig med med reguleringsforslag: Tilleggsgebyr på
   på 50 % etter satsene i § 2-1.
 
- Selvstendig behandling av konsekvensutredning          69.000,-
§ 2-5  Krav til innlevert planmateriale  
Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form, utført i gjeldende SOSI-standard. For planforslag med annen fremstilling skal det  betales et tillegg på 50 %.

 
3. Dispensasjon fra arealplan

 
§ 3-1 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan  

For søknad om dispensasjon fra plankrav eller prinsipielle dispensasjoner fra  gjeldende plangrunnlag som f.eks dispensasjon fra planformål, maks oppad.

 For øvrig gjelder dispensasjonsgebyrene som fremgår under gebyrsatsene for byggesak.

         37.000,-
Landbruk
Tjenester og saksbehandling  2018 Gebyr/avgift
 1. Gjødslingsplaner, første gangs oppsetting  
 - Minstebeløp pr bruk     760,-
 - Bruk av husdyrgjødsel eller allsidig prod.  1.180,-
 Tilleggsgebyr > 10 skifter       97,-
 - Gjødslingsplaner, oppdatering av tidligere planer - 70 % av ovenstående satser  
 - Øvrige planleggingsoppdrag (inkl grøfteplan) samt eiendomsopplysninger til megler og lignend, pris pr time     535,-
 2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner (tillegg til a eller b), § 19-2 i pbl.  
 - Tilsvarende satser som ved dispensasjonsbehnadling i byggesaker, bokstav k  
- Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 4.600,-
- Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 6.700,-
 3. Konsesjonsbehandling, deling etter jordloven m.v  
Gebyret fastsettes av Staten v/Landbruks- og matdepartementet (endret for kommunen etter vedtak i kommunestyret 15.12.2016 i sak 158/16)  
a) For konsesjonssaker er gebyret 3 promille av kjøpe- eller leiesum, minimumsgebyr er satt til kr 1.500,- og maksimalbeløpet er kr 5.000,-  
b) For delingssaker etter jordloven er gebyret kr 2.000,-  2.000,-

 

Oppmåling
1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr)  Gebyr/avgift
a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl. og bygn.loven (pbl) 2.900,-
b. For tilleggsarealer og grensejusteringer 2.000,-
c. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner (tillegg til a eller b), § 19-2 i pbl. Gebyr for evt. jordbrukslovsbehandling kommer i tillegg. (se pkt. 3b under "Landbruk") 4.600,-
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0 - 2000 m² 18.000,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m² inntil 5000 m² 3.400,-
Deretter for hver påbegynt 5000 m² 2.250,-
Tomter i felt (flere enn 5 tomter), 0 - 2000 m² 14.000,-
Oppretting av ny grunneiendom 20.000,-
Oppretting av punktfeste 4.600,-
Oppretting av grunnboksblad for gamle festetomter 4.000,-
1.2 Tilleggsarealer til eksisterende eiendom  
Areal fra 0 - 250 m² 5.900,-
Areal fra 251 - 500 m² 9.200,-
Deretter pr. påbegynt 500 m² < 10 daa 1.200,-
1.3 Matrikulering av eksisterende eiendom  
Areal fra 0 - 2000 m² 3.100,-
Deretter hver påbegynt 1000 m² 500,-
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
Areal fra 0 - 50 m² 3.100,-
Areal fra 51 - 250 m² 5.700,-

Areal fra 251 - 2000 m²

11.500,-
Areal fra 2000 m² - økning pr. påbegynt daa 2.300,-
Ved oppretting uten oppmåling (kontorforretning) pr uteareal 2.000,-
1.5 Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0 - 2000 m³ 19.500,-
Volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 3.000,-
1.6 Registering av jordsameie  
Gebyr for registering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesatsen er kr. 500,- 650,-
1.7 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
Gebyr for denne type forretning  
Ved fullført forretning gebyr etter pkt. 1.1 2.400,-
1.8 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2  
2. Grensejusteringer  
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejusteringer til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde  
Areal fra 0 - 100 m² 4.100,-
Areal fra 101 - 250 m² 5.800,-
Areal fra 251 - 500 m² 9.200,-
2.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³  
Volum fra 0 - 250 m³ 6.000,-
Volum fra 251 - 1000 m³ 9.200,-
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m³ 2.200,-
3. Arealoverføring  
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål  
Areal fra 0 - 250 m² 5.800,-
Areal fra 251 - 500 m² 9.200,-
Arealoverføringer pr. nytt påbegynt 500 m² < 10 daa 2.200,-
3.2 Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede

 
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum  

Volum fra 0 - 250 m³

8.700,-
Volum fra 251 - 500 m³ 13.800,-
Deretter volumoverføring pr. påbegynt 500 m³ 2.300,-
4. Klarlegging av eksisterende grenser  
4.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
For inntil 3 punkter 3.100,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 550,-
4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
For inntil 3 punkter 4.300,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 800,-
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, hvis antall grensepunkt er flere enn 6 og arealet overstiger 5 daa.  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

 

4.3 Innløsning av kommunale festetomter

 

Innløsning av kommunale festetomer

5.500,-
5. Privat grenseavtale  
For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde 5.900,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 1.250,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.  
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (se pkt. 1.6)  
6. Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan leder av oppmålingsmyndigheten eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak, fastsette et passende gebyr  
7. Betalingstidspunkt  
Beregnet gebyr kan kreves inn enten forskuddsvis eller etterskuddsvis  
Dokumenterte utgifter til tinglysing og dokumentavgift faktureres i tillegg  
8. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikulering av saken, opprettholdes likevel gebyret  
9. Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,-
Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
10. Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsdeling og avbrutt forretning. (prosent av totalgebyr)  
For oppmålingsmyndighet. Klargjøring og registreringsarbeid 30 %
For innkalling og avholdelse av forretning beregnes 30 %
Merking inkl. materiell 10 %
For måling, beregning og uttegning 30 %
11. Seksjonering av eiendom  
Søknadsgebyr 2.000,-
Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid. Timepris pr. time 650,-
12. Infoland  
Betaling for innhenting og overføring av eiendomsopplysninger, pakkepris. Enhetspriser på forespørsel  2.500,-


Stampevegen produksjon og service 2019

Kontakt oss

STAMPEVEIEN 5 – 2827 HUNNDALEN

TLF 95 97 22 32

Snørydding og plenklipping
Snørydding Uten MVA Med MVA 25%
Liten gårdsvei og liten plass 174 218
Stor gårdsvei og stor plass 260 325
Samme pris for traktorbrøyting eller fresing for hånd    
     
Plenklipping    
Liten eiendom under 1 mål 201 251,25
Mellomstor eiendom over 1 mål 327 408,75
Stor eiendom Pris på forespørsel
     

Beskjæring av trær, raking, bortkjøring av avfall og rydding i bed faktureres i tillegg etter satser for arbeidstaker og bil.

I vår butikk i Stampeveien 5 tar vi i mot mange ulike bestillinger fra kunder. Blant annet kan vi levere blomster (buketter og oppsatser) på bestilling, samtidig har vi her godt utvalg i mange spennende produkter!

Arbeidstakere og og maskiner/redskap
  Timepris u/MVA Timepris m/MVA 25%
Arbeidstaker (private)  158 198
Arbeidstaker (bedrifter) 201 251
Traktor med redskap
(arb.taker i tillegg)
244 305
Lastebil
(arb.taker i tillegg)
209 261
Flytteoppdrag  Pris på forespørsel Pris på forespørsel

Transportoppdrag som for eksempel hjemkjøring av hvitevarer, henting av sofagrupper eller annet interiør kan vi også utføre etter bestilling. Vi kan om ønskelig gi deg en forhåndspris på dette.

Øvrige transportoppdrag – ta kontakt for forespørsel om pris.

Våre produkter kan du også finne på Facebook siden vår: Stampeveien Produksjon og Service

Salg av ved
Type ved Uten MVA Med MVA 25%
Blandingsved pr sekk (80 liter) 76 95
Peisved av bjørk pr sekk (80liter) 82 103

Granved pr sekk (80 liter)

58 73
Knottved for små ovner pr sekk (80 liter) 42 53

Ved er gratis tilkjørt i Gjøvik på gårdsplass ved ordre over kr 1.500,-. Tillegg for innbæring/ opplegging i kjeller/uthus.
Mindre bestillinger av ved sentralt i Gjøvik kan transporteres hjem til kunde for kr. 200,- (250,- inkl mva)
Tom vedsekk kr 5 ,00,- + mva (kr 6,00,- inkl mva).

Øvrig oppdrag – ta kontakt for forespørsel om pris.

Søm
Type søm Uten MVA Med MVA 25%
Gardinsøm/opplegg pr lengde  48,75 65

Opplegg bukse

 • m/maskin
 • m/håndsøm

 

80
120

 

100
150

     
Reparasjoner fra 80 100
Øvrige oppdrag
Tjeneste Uten MVA Med MVA 25%
Hjulskift (4 dekk, inkl vask)  375 468,75
Inkl dekkhotell pr sesong 505 631,25
     
Fjerning av høvelgadd 278 347,50

 

Vi er bare en telefon unna: 95 97 22 32

Sist endret: 10.01.2019