Pågående prosjekter

På denne siden vil du finne informasjon om ulike prosjekter kommunen jobber med.

Jernbaneparken sør

Utbygging av Jernbaneparken (trinn 2)  er i gang. Arbeidene er startet opp, og skal avsluttes til sankthans i 2018.

Aktiviteter

Dette byggetrinnet skal ikke bare legge til rette for utvidelse av skateanlegget, men også for nye aktivitetsmuligheter. Av innhold blir det bl.a. rulleanlegg, klatretårn, balanselek og friområder. Jernbaneparken sør supplerer og kompletterer parkens aktivitetsdel med mål om å øke attraktiviteten og tilbudet for flere aldersgrupper i Jernbaneparken. Det har blitt lagt vekt på å utforme nytt rulleanlegg som gir tilbud til de yngre brukergruppene, og for å bedre kunne differensiere mellom anlegg tilpasset ulike ferdighetsnivåer.

Kart Jernbaneparken

 

Første støp

Første støp på nytt rulleanlegg (skate) er gjort. Målet er å få utført det aller meste av betongarbeider nå i høst. Anleggsgartnerarbeider vil i stor grad foregå våren 2018.

Første støp

Begrenset tilgjengelighet

Under byggeperioden blir det noe begrensninger på tilgjengelighet og mulighet for å bruke deler av eksisterende anlegg. Dette gjelder i all hovedsak området rundt bowl og klatresteinen. Selve skateanlegget blir bare berørt i korte perioder eller for mindre deler av anlegget hvor det vil bli foretatt utbedringer.

Respekter byggegjerder

Vi ber om at byggegjerder og forbud mot ferdsel og opphold innenfor anleggsområdet respekteres.

Vi gleder oss til at ny og oppgradert del av Jernbaneparken kan åpnes og tas i bruk til sommeren neste år!

Entreprenører

Hovedentreprenør er Paul Berg AS, og med seg har de Betongpark AS (skate-/betong), Schjølberg & Tombre AS (anleggsgartner) og Alfa Installasjon AS (elektro).

Biri omsorgssenter - Biri Storstuggu

Aktiviteter 

Riving: 

Rivingen av det gamle Furulund på Biri starter 15. november. Planen er at nybygget skal stå ferdig rundt juletider 2020.

Se de fine planene 

BetonmastHæhre vant pris- og designkonkurransen for det nye omsorgsenteret på Biri. Vinnerforslaget er et passivhus i massivtre, og er tegnet av arkitektfirmaet Bølgeblikk. 

Biri omsorgsenter

Biri omsorgsenter

Entreprenør 

BetongmastHæhre vant pris- og designkonkurransen for det nye omsorgssenteret på Biri.

Miljøfyrtårnprosjekt 

Vinnerforslaget er et passivhus i massivtre. Det er mange miljøvalg som er gjort både i forhold til byggeprosessen og i bygningen. Gjøvik kommune, som første kommune i Norge, satser for første gang å bruke en elgravemaskin på en slik byggeplass. Det er målsetning om å starte byggingen i vår slik at det trengs minst mulig oppvarming av byggeplassen. Omsorgssenteret skal varmes opp med bergvarme og solcellepanel.

Nytt omsorgssenter - et miljøfyrtårnprosjekt

Kommunen har fått Klimastuoend fra staten til dette nybrottsarbeidet. 

Sykehjem og omsorgsboliger

Totalt vil det bli 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger i det nye Biri omsorgssenter. Tidligere var det 27 sykehjemsplasser. Prisen for de rundt 5000 nye kvadratmeterne som skal bygges er kalkulert til rundt 270-280 millioner kroner. Dette inkluderer leie av midlertidige lokaler under byggeprosessen, ny bru over juvet som ligger bak senteret og en ny bussholdeplass.

Dokumenter 

Informasjon om utbyggingen og prosjektet (rev april 2018)

Retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter i Gjøvik kommune

Nytt omsorgssenter - et miljøfyrtårnprosjekt

 
Sist endret: 17.04.2018