Personvern

Personvernombud

Personvernombud er en ressursperson, og litt vaktbikkje, som hele tiden har personvernets beste i mente. Ombudet skal hjelpe kommunen med å sette personvern høyt på agendaen både i det daglige og i nye prosjekter, og skal være behjelpelig med å gi råd og veiledning for både ansatte og kommunens innbyggere.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forteller hvordan Gjøvik kommune samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi overordnet informasjon om vår behandling av personvernopplysninger og sikret at personvernet ivaretas av Gjøvik kommune i samsvar med krav til behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven av 20.07.2018 samt personvernforordningen, med tilhørende forskrifter.

Gjøvik kommune har personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger. Erklæringen kommer opp hver gang man går inn på et elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. I tillegg ligger personvernerklæringen tilgjengelig som informasjon på kommunens hjemmeside, under temaet informasjonssikkerhet.

I kommunen er rådmannen behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger, mens det daglige ansvaret er delegert til leder for den aktuelle behandlingen.

Formålet med behandling av personopplysninger

Gjøvik kommune ønsker å sikre at du som bruker av tjenester i kommunen skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Personopplysningsloven kapittel 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. I det alt vesentlige kan personopplysninger bare behandles når den registrerte har samtykket, men med noen unntak.

Uten samtykke kan opplysninger behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, i særlige tilfeller dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser (beror på tillatelse fra Datatilsynet) eller dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål i de tilfeller der samfunnets interesse klart overstiger ulempene for den enkelte.

Opplysninger som du fyller inn, sendes til behandlingsansvarlig og opplysningene skal gjøre at den behandlingsansvarlige settes i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse på en trygg måte.  

I visse tilfeller må fødselsnummer benyttes. Fødselsnummer kan bare benyttes i behandlingen nå det er saklig grunn for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å sikre slik identifisering i forbindelse med saksbehandlingen

Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er tilstrekkelig sikret ved denne erklæringen, samtykker du til bruk og lagring ved opprettelsen av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Alle personopplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken som innsendelsen gjelder.

 Lagring av opplysninger

Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på kommunens server, men vil ikke være tilgjengelig for saksbehandler før du velger innsending. Når du har valgt innsending har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker kryptert forbindelse(SSL). Løsningen er den samme som bl.a. er brukt i nettbankene.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte deg av våre elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte, ved å sende brev pr post eller ved oppmøte.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til: postmottak@gjovik.kommune.no eller ved å kontakte vårt personvernombud:personvernombud@gjovik.kommune.no

 

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsn på Datatilsynet sine nettsider.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger på Datatilsynet sine nettsider.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på Datatilsynet sine nettsider.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning på Datatilsynet sine nettsider.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere på Datatilsynet sine nettsider.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynet sine nettsider.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Informasjonskapsler (Cookies) på Gjøvik kommunes nettsider

Gjøvik kommune bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på gjovik.kommune.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, som for eksempel gjovik.kommune.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og gjovik.kommune.no hver gang du ser nettsiden. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere.

Samtykke (Lov om elektronisk kommunikasjon) er gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Informasjonskapsler som benyttes av Gjøvik kommune

__utma: Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider.

__utmb og __utmc: Informasjonskapslene registrerer hvor lenge du befinner deg på våre sider, og hvor lenge du var der. Disse informasjonskapslene slettes når du forlater våre sider.

__utmt: Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 10 minutter.

 _utmz

Informasjonskapselen registrerer kilden til trafikk på våre sider. Brukes av Google Analytics.

_gat:

Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 1 minutt. Brukes av Google Analytics.

_ga

Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider. Brukes av Google Analytics.

_gid

Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider. Brukes av Google Analytics.

ASP.NET_session

Informasjonskapselen  håndterer  deler av brukerinnloggingen

Hvordan unngå informasjonskapsler

Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal avvises, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes fra nettleseren. Mer informasjon om fremgangsmåten kan du finne på nettvett.no .

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal benyttes, må du unnlate å besøke nettstedet.

Videoer

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Personvern er en grunnleggende rettighet. I denne filmen får du en introduksjon til hva personvern er, og hvorfor det er viktig å ta vare på sitt eget og andres personvern. Denne filmen er laget av Snøball Film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

 

Luciafeiring

/p>

Luciafeiring from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

 

Barnehagepersonalet som tar, og deler bilder: Er situasjonene i filmen gjenkjennbare? Hva tas det bilder av i din barnehage? Hvem tar bilder i din barnehage? (barn, ansatte, andre voksne?) Hvilke bilder bruker dere internt i din barnehage? Hva synes du kjennetegner et godt bilde i en barnehagesammenheng? Og et dårlig? Hvilke bilder deler dere i barnehagens ulike kanaler? (I garderoben, på hjemmesiden, i nyhetsbrev etc). Denne filmen er laget av Snøball Film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Sist endret: 14.12.2018