Øvre Gjøvik gård

Bakgrunn:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Øvre Gjøvik Gård. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Tom Rune Tomter.

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr 63/345, samt tilgrensende vegareal.
Reguleringsplan for Øvre Gjøvik Gård vil erstatte deler av gjeldene reguleringsplan, «Reguleringsplan for Øvre Gjøvik og Kallerud mm», vedtatt 23.08.1968.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i form av nye studentboliger på eiendommen. Foreløpig er det planer om ca. 20 studentboliger hvor parkeringsplasser legges under bygget, helt eller delvis nedgravd. Fortettingen skal ta hensyn til eksisterende bygg ved å gjenskape et tun på eiendommen.

Merknadsfrist:

Merknader til planarbeidet sendes til Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp - eller per e-post til kapp@feste.no innen 6. desember 2017. 

Det vil bli ny mulighet til å uttale seg til planen ved utlegging av planforslag til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt.

Plandokumenter:

Planområde

Sist endret: 09.11.2017