Gatebruksplan

Gatebruksplan for Gjøvik sentrum

Gjøvik skal være en attraktiv by. Hvordan kan bruken av gatene framover ivareta dette og de ulike trafikantgruppene ved befolkningsvekst og byfortetting? Gjøvik kommunestyre har vedtatt gatebruksplan for Gjøvik sentrum.

Gatebruksplanen er en langsiktig prinsipplan som skal gi forutsigbarhet og bidrar til at det blir enkelt og attraktivt og ferdes i byen – både som gående, på sykkel, med bil eller buss.

Gatebruksplanen er utarbeidet av ATP-prosjektet på Gjøvik (samordnet areal- og transportplanlegging) som består av Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune og er konkret oppfølging av arbeidet med byvisjonen «Strategi for ny byutvikling – samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik. Visjon Gjøvik 2030».

Plandokumenter 

Gatebruksplan for Gjøvik sentrum

Vedlegg 1 - fokusområder

Vedlegg 2 - gatetabell

Sist endret: 06.09.2018