Arealplaner på høring

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

Arealplaner på høring

Kommuneplan som er på høring Høringsfrist  
Kommuneplanens arealdel  27.09.2019  
     
Varsel om oppstart av planarbeid Frist for innspill  
E6 Moelv-Roterud 18.10.2019  
Lundstein 01.10.2019  
Sykkelveg langs Føllingstads veg 08.09.2019  
E6 Roterud-Storhove 05.09.2019  
Redalen vannpumpestasjon 01.08.2019  
     
Reguleringsplaner som er på høring Høringsfrist  
Biri Idrettspark 23.10.2019  
Brusvehagen gang og sykkelveg 11.10.2019  
Bondelia park 13.09.2019  
Farverikvartalet 27.09.2019  
     
Vedtatte reguleringsplaner Klagefrist  
Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg 30.10.2019  
Amsrud masseuttak 20.07.2019  
Store Slaggveg 14 20.07.2019  
Kvartal 37 19.06.2019  
Skolegata 8 16.05.2019  
     
Godkjent planprogram     
Skjerven næringspark    
Ny sentrumsadkomst fra RV.4    

Andre arealplaner vi jobber med finner du her.

Utbyggingsavtaler

Varsel om oppstart Frist for innspill  
     
Høring Høringsfrist  
Farverikvartalet 09.08.2019  
     
Vedtatte avtaler Klagefrist  
   

  

Vegnavn

Høring vegnavn Frist