Arealplaner på høring

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

Arealplaner på høring

Kommuneplan som er på høring Høringsfrist  
Kommuneplanens arealdel  16.09.2019  
     
Varsel om oppstart av planarbeid Frist for innspill  
Sykkelveg langs Føllingstads veg 08.09.2019  
E6 Roterud-Storhove 05.09.2019  
Redalen vannpumpestasjon 01.08.2019  
Storgata 7 10.04.2019  
Strandgata 13C 06.12.2018  
Brusvehagen gang- og sykkelveg 03.12.2018  
Del av Bondelia 20.11.2018  
Biri idrettspark 21.06.2018  
Askimfeltet 14.05.2018  
Øvre Gjøvik gård 06.12.2017  
Kvartal 10 30.11.2017  
Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017  
Kopperud bydelssenter 23.08.2017  
Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017  
     
Reguleringsplaner som er på høring Høringsfrist  
Bondelia park 13.09.2019  
Farverikvartalet 09.08.2019  
Sembshagen masseuttak (endring) 03.06.2019  
Hovdetoppen 29.03.2019  
Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg 11.05.2018  
Mustad og Kallerud 25.10.2017  
     
Vedtatte reguleringsplaner Klagefrist  
Amsrud masseuttak 20.07.2019  
Store Slaggveg 14 20.07.2019  
Kvartal 37 19.06.2019  
Skolegata 8 16.05.2019  
Sigstadplassen 09.01.2019  
Vind idrettspark 09.01.2019  
Store Slaggveg 9 09.01.2019  
Åskollvegen 09.01.2019  
Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus 09.01.2019  
Campus Gjøvik 12.12.2018  
Rv. 4 Trafikksikkerhetstiltak Ramberget - Kolberg 12.12.2018  
Sagstugrenda boligområde 03.08.2018  
Åndalen pukkverk 20.07.2018  
Kragebergvegen gang- og sykkelveg 20.07.2018  
Dalborgmarka miljøpark 20.07.2018  
Niels A. Nielsens veg 1 20.07.2018  
Kvartal 23 30.05.2018  
Kvartal 14 30.05.2018  
Biri omsorgssenter 25.04.2018  
     
Godkjent planprogram     
Skjerven næringspark    
Ny sentrumsadkomst fra RV.4    

Andre arealplaner vi jobber med finner du her.

Utbyggingsavtaler

Varsel om oppstart Frist for innspill  
Bondelia park  03.02.2018  
Askimfeltet  11.05.2018  
     
Høring Høringsfrist  
Farverikvartalet 09.08.2019  
Røverdalen studenboliger og p-hus 11.05.2018  
     
Vedtatte avtaler Klagefrist  
   

  

Vegnavn

Høring vegnavn Frist