Terrasser

Bestemmelser

Terrasser er søknadspliktig, men du kan søke selv.

Terrasser er ofte regulert konkret i reguleringsplan og/eller kommuneplan. Det er derfor viktig at du sjekker om det er noen bestemmelser om dette i reguleringsplanen som gjelder for ditt område før du søker. Du må holde deg innenfor bestemmelser planen setter.

Faller ikke din eiendom inn under en reguleringsplan, er det kommuneplan som gjelder. Kommeplanen setter konkrete begrensinger til terrasser.
Kommuneplanen sier følgende om terrasser: Terrasser som inngår i bebygd areal (dvs over 0,5 m over bakken) skal ikke ha et samlet bruksarel på mer enn 30 m² pr bygning og skal ikke være sammenhengende over mer enn to av boligens fasader. For moderne funkis boliger samt boliger med flere boenheter vil det via dispensasjonsbehandling kunne vurderes et større samlet areal enn 30 m² etter en konkret vurdering.  

Bruk vår kartportal (ekstern lenke) for å se om din eiendom faller innenfor regulerinsplan og se hvilke begrensinger reguleringsplanen setter.

Slik søker du

Følg framgangsmåten som er beskrevet her

Hvordan søke?

Sist endret: 06.09.2018