Forside landbruk

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret holder til i Gjøvik rådhus. Vi er tilgjengelig for publikum i rådhusets åpningstid, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Forvaltning av landbruket

Områder og tilbud som forvaltes av landbrukskontoret er:

Husdyrhold

Jakt og fiske

Jordbruk

Konsesjon og landbruk

Skogbruk

Ny forskrift for spredning av plantevernmidler (2. juni 2015)

Tilskudd og velferd

Aktuelle dokumenter og meldinger for landbruket

Landbruksmelding 2017-2022 - høringsforslag

Gjøvik kommunes landbruksmelding er gjennomgått, og faktadel revidert til status i 2016.

Det er gledelig å se at noen utviklingstrekk er mer positive i Gjøvik enn i sammenlignbare kommuner. 

Det er vi som arbeider tett på landbruket som næring svært glade for å se, selv om det ikke er vanskelig å se de utfordringene landbruket står overfor i Gjøvik som i landet for øvrig.

Den første delen av revidert landbruksmelding beskriver dagens status for landbruket i kommunen. 
Den andre delen, handlingsdelen, handler om mulige tiltak som kan iverksettes for å styrke næringen i kommunen. Her ønsker vi en dialog med dere i næringen, med synspunkter og ideer på hvordan vi i fellesskap kan bidra til den utviklingen vi ønsker framover.

Forslag til revidert landbruksmelding 2017-2022

Høringsfristen er gått ut.

Landbruket i Gjøvik

Landbruket i Gjøvik (brosjyre)

 Beredskapsplan for beitenæringen i Gjøvik kommune

 Beredskapsplan for beitenæringen i Gjøvik kommune

Nytt fra landbrukskontoret

Nytt fra Landbrukskontoret nr 1/2018 - Utgitt September 2018

Nytt fra Landbrukskontoret nr 1 / 2017 - Utgitt April 2017

Nytt fra Landbrukskontoret nr 2 / 2016 - Utgitt Desember 2016

Nytt fra Landbrukskontoret nr 1 / 2016 - Utgitt April 2016

Nytt fra Landbrukskontoret nr 2 / 2015 - Utgitt Desember 2015

Nytt fra Landbrukskontoret nr 1 / 2015 – Utgitt April 2015

Nytt fra Landbrukskontoret nr 2 / 2014 – Utgitt Desember 2014

Nytt fra Landbrukskontoret nr 1 / 2014 – Utgitt April 2014

Nytt fra Landbrukskontoret nr 3 / 2013 – Utgitt Desember 2013

Nytt fra Landbrukskontoret nr 2 / 2013 – Utgitt Juli 2013

Nytt fra Landbrukskontoret nr 1 / 2013 – Utgitt April 2013

Stimuleringspakka for landbruket i Gjøvik kommune 2017-2022

Stimuleringspakka for landbruket i Gjøvik kommune 2013-2016

Søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking

Søknad om kommunalt tilskudd til andre tiltak

Søknad om kommunalt tilskudd til drenering

Landbruksmelding 2013-2016

Formålet med denne landbruksmeldingen er å bidra positivt til å opprettholde et levedyktig landbruk i
Gjøvik, der produksjonsvolumet gjerne øker mer enn 20 % innen flere av de
produksjonene som er her i dag, samtidig som en ivaretar natur- og kulturlandskap.

Arbeidet med meldingen pågikk hovedsakelig i 2012, med justering for høringsinnspill
frem til mars 2013. Det har vært et nært samarbeid mellom politikere, landbrukets
organisasjoner og ansatte ved kommunens landbruksseksjon.

Landbruksmeldingen for Gjøvik kommune 2013 – 2016 ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013

 

Sist endret: 12.03.2019
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00