Kart

Kartløsninger

Det finnes to forskjellige kartløsninger for Gjøvik kommune.

GeoInnsyn (ekstern lenke)

Dette kart dekker de mest etterspurte tjenestene hos kommunen. Det er raskere enn Webinnsynn og innholder grunnkart, eiendomsgrenser, areal- og reguleringsplaner og flybilder, samt funksjoner for måling og koordinatvisning.

Geoinnsyn egner seg for mobil og nettbrett. 

 

WebInnsyn (ekstern lenke)

Denne løsning har litt høyere brukerterskel enn Geoinnsyn. Men inneholder flere kartlag (f. eks. landbrukskart, valgkretser), skråbilder, samt flere muligheter for måling og koordinatvisning.
WebInnsyn egner seg best til å lage situasjonskart/planer til søknader. Brukerveiledning for WebInnsyn (ekstern lenke)

I begge karten kan du søke på adresse, eiendom (gnr/bnr/fnr), barnehager, skoler, idrettsanlegg med mer. Du kan for eksempel finne arealet på eiendommen der du bor, gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner med planbestemmelser, samt skolekretser mm. Det finnes flyfoto tilgjengelig over hele kommunen.

Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av kartene er gratis under forutsetning av at det henvises til kilden.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet. Publisert kart er ikke rettslig bindende.

For å kunne lese reguleringsplaner og tekstdokumenter må du ha Adobe Reader. Dette gratisprogrammet kan lastes ned her: Adobe Acrobat Reader (ekstern lenke).

Situasjonskart

Situasjonskart brukes for å lage situasjonsplaner ved f. eks fradeling og byggesaker.

For utskrift av situasjonskart brukes WebInnsyn.

 1. Gå til kartløsningen: Webinnsyn (ekstern lenke).
 2. Finn aktuell eiendom ved å taste inn Gnr. / Bnr. eller adresse i venstre marg.
 3. Klikk innenfor eiendomsgrensen. Du vil nå se info. om bl.a. bebyggelse tomtestørrelse.
 4. Klikk på printer-fanen i venstre marg. for å hente ut et kartutsnitt. Endre målestokken til 1:500.
 5. Trekk det markerte feltet i kartet for å sentrere kartutsnittet.
 6. Klikk på "Klargjør" i venstre marg og skriv ut på vanlig måte (ctrl+p).

Areal- og reguleringsplaner

I kartløsningene kan du se reguleringsbestemmelser og ta ut aktuelle plankart for din eiendom.

Areal- og reguleringsplaner i GeoInnsyn
 1. Åpne GeoInnsyn (ekstern lenke)
 2. Finn aktuell eiendom.
 3. Velg aktuell plantype i kartmenyen til venstre (reguleringsplan eller kommuneplan).
 4. Klikk så i kartet på aktuell plan for å vise mer informasjon.
 5. Velg så "Vis mer informasjon" for å hente plankart, bestemmelser og øvrige plandokumenter.
  Klikk for å se skjermdump
Areal- og reguleringsplaner i WebInnsyn
 1. Åpne WebInnsyn (ekstern lenke)
 2. Finn aktuell eiendom
 3. Velg "Arealplaner" i venstre marg. (Endre fra "Standard kart" til "Arealplaner")
 4. Klikk innenfor aktuell eiendomsgrense.
 5. Informasjon om aktuell plan og planbestemmelser vil vises i vestre margen. (under fanene "Info"/ Planinformasjon)
  Klikk for å se skjermdump
 • For å skrive ut utsnitt av plankart klikk på printer-fanen i venstre marg. Trekk i det markerte feltet i kartet for å sentrere kartutsnittet.

  Klikk på "Klargjør" i venstre marg og skriv ut på vanlig måte (ctrl+p).

Informasjon om plankart

 • Dersom det digitale plankartet er hvitt er det trolig kommuneplan som gjelder. Velg  derfor "gjeldende kommuneplan".
 • Mange eiendommer har regulert byggegrense. Denne vises på plankartet som en sort stiplet linje, -som regel mot veg eller friareal. Tiltak som ønskes plassert utenfor denne linjen er avhengig av dispensasjon fra plan. Enkelte planer har imidlertid egne bestemmelser som tillater plassering av garasje / uthus utenfor byggegrensen mot veg.
 • På uregulerte eiendommer er det kommuneplanens arealdel som gjelder. I henhold til denne kan garasjer og uthus plasseres nærmere veg enn byggegrenser angitt i § 6.1.2 under forutsetning av at hensyn i § 7.2 ivaretas og at vegmyndigheten finner det forsvarlig. Slike bygninger kan imidlertid ikke tillates plassert nærmere formålsgrense mot veg enn 2 meter med innkjøring parallelt og 5 meter med innkjøring vinkelrett på vegen, jf. § 9-2.5 bokstav I.

Se også  ferdige kart fra Kommuneneplanens arealdel 2014-2026

Kjøp av kartdata

Gjøvik kommunes kartdata dekker hele kommunens areal på 672 km².

Kartdata kan kjøpes gjennom Infoland (ekstern lenke).

Kartdata leveres på SOSI, DWG, SHAPE eller DXF-format.

Kartutsnitt (situasjonsplan) er gratis for private formål som til bruk i søknad om tiltak. Eksempelvis byggesak eller oppmåling. Kartutsnitt kan skrives ut direkte eller lagres i PDF-fil.

 

Sist endret: 18.01.2019