• Startside
  • Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Eierne til eiendommene som grenser til aktuell grense vil bli kalt inn til oppmålingsforettning hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom mulig.

Klarlegging av eksisterende grense rekvireres også for nymerking av eksisterende grensepunkt som tidligere er fastsatt i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning 

Slik søker du om klarlegging av eksisterende grense

1. Fyll ut Søknadskjema for klarlegging av eksisterende grense (ekstern lenke)
Vedlegg til søknaden: Kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt. Kart kan hentes via kommunens kartløsning. Eksempel på situasjonskart.

2. Send søknaden til kommunen digitalt eller per post.
PostadressePostboks 630, 2810, Gjøvik
E-postadressepostmottak@gjovik.kommune.no

 

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for oppmåling. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

  • Omfang og kostnader er avhengig av antall grensepunkt og dersom grensene tidligere er fastlagt ved oppmålingsforretning eller ikke.
  • Dersom partene er uenige i grenseforløpet vil partene måtte bringe saken inn for enten Jordskifteretten eller Tingretten.

 

Sist endret: 18.01.2019