Ledige tomter

Hyttetomter

Gjøvik kommune har i reguleringsplan fra Brattbergsetra – Ankerlia, felt H1, hyttetomter for salg. Fire av disse skal nå tildeles. Bilde fra området.

Kartutsnitt 1         Kartutsnitt 2

Kostnader pr. tomt:
Grunnkjøp Kr. 136,- pr. m2. I tillegg kommer dokumentavgift 2,5% av grunnkjøp, samt omkostninger til matrikkulering og tinglysing.

Vi ønsker at interessenter sender inn søknad, benytt gjerne samme skjema som «Søknad om boligtomt» nedenfor. Tomtene tildeles etter samme regler som for tildeling av kommunale boligtomter.

Boligtomter

Gjøvik kommune har tomter for salg innenfor følgende områder:

Beskrivelse Antall Areal NOK/M² Beliggenhet
Bjugstadgrenda 2 ca. 1000 M² 225 Skansen - landlig
Pinsberget 5 ca. 1000 M² 225 Snertingdal - landlig
Kullsveen Engelstad 8 800-900 M² 285 Biri - landlig
Biristrand sentrum 2 ca. 900 M² 225 Biri - landlig
 Skoglund øst 0 800-900 M² 850 Kopperud - Sentralt

Regler for tildeling av kommunale boligtomter

Søknad om boligtomt - innlogging via ID-porten

Næringsarealer

Gjøvik kommune har næringsareal for salg innenfor følgende områder:

Område Areal daa NOK/M² Regulert Byggeklar Beliggenhet
Sigstadplassen 32 Priser i henhold til takst Ja Ja Sentrum
Skjerven 289 Priser i henhold til takst Ja Ja Bybrua Vest
Damstedet Sør 25 Priser i henhold til takst Ja Nei Hunndalen
Bjugstad 175 Priser i henhold til takst Nei Nei Hunndalen
Ås skog 54 Priser i henhold til takst Nei Nei Hunndalen
Vismunda 177 Priser i henhold til takst Ja Nei Biri
Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00