Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring av forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune vedtok på sitt møte 16.09.2020, gjennom behandling av sak 97/2020, å sende forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold ut til høring og legge dokumentet ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 5. november 2020.

Dokumenter

Gi innspill til forslaget

Ønsker du å foreslå endringer til forslaget, kan disse sendes

Merkes med "Planprogram naturmangfold"