Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring av forslag til planprogram til revidering for kommunedelplan for klima for perioden 2022-2016

Høringsfrist 30.september.2020 

Formannskapet i Gjøvik kommune vedtok på sitt møte 10.06.2020, gjennom behandling av sak 123/2020, å sende Forslag til planprogram til revidering av kommunedelplan for klima for perioden 2022-2026 ut til høring og legge dokumentet ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter 

Høringsfrist 

Høringsfristen er satt til 30.09.2020 for innsending av eventuelle høringsuttalelser eller merknader.

Eventuelle uttalelser sendes

Merkes med «planprogram klimaplan, saksnummer 20/4016».