Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring av forslag til revidert Helse og omsorgsplan 2030

Utvalg for helse, omsorg og velferd vedtok i sitt møte 18.02.2021 planprogram for revidering av Helse og omsorgsplan. I tråd med vedtaket legger kommunalsjef for Helse og omsorg forslag til revidert plan ut til høring og offentlig ettersyn.

Last ned revidert Helse og omsorgsplan 2030  (PDF, 3 MB)

Høringsfrist 31. desember 2021

Gi dine innspill til planen

Innspill sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no

E-posten merkes: «Helse og omsorgsplan 2030, saksnr 21/1341»

Spørsmål om planen?