Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring av forslag til revidert kommunedelplan for klima 2022 - 2026

Formannskapet i Gjøvik kommune vedtok i sitt møte 29.9.2021 i sak 206/2021 å sende forslag til revidert Kommunedelplan for klima 2022-2026 ut til høring og legger dokumentet ut til offentlig ettersyn.

Last ned revidert kommunedelplan for klima 2022-2026 

Høringsfrist 15. november 2021 

Gi dine innspill til planen

Innspill sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no 

E-posten merkes : «Kommunedelplan for klima 2022-2026, saksnummer 20/4016»

Spørsmål om planen?