Gjøvik kommune

Høring av ReHabiliteringsplan 2023 Gjøvik kommune

Høring av ReHabiliteringsplan 2023 Gjøvik kommune

Frist for innsending av innspill og merknader er 30. november 2022.

Habilitering og rehabilitering er et prioritert satsningsområde innen alle tjenester i helse og omsorg og i samarbeid med andre aktuelle sektorer.

ReHabiliteringsplan 2023 for Gjøvik kommune er nå revidert og legges ut på åpen høring.

Høringsutkast ReHabiliteringsplan2023 (PDF, 3 MB)

Innspill og merknader sendes til brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no