Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring: Ny revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr i Gjøvik kommune

Gjeldende forskrift ble vedtatt i kommunestyret 23.06.16. Vi har sett at det er bestemmelser i forskriften som ikke benyttes og det er ønskelig med noen presiseringer i bestemmelsene om tilknytningsgebyr. Endringene vil medføre endringer i Gjøvik kommunes gebyrregulativ.

Høringsfrist 15. april.

Dokumenter

Send oss dine innspill

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no innen 15. april.