Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring: Plan for legetjenesten 2022-2024

Frist for innspill er 24. september 2021.

Ønsker du å gi innspill til planen?

Send en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller brev til

Gjøvik kommune, postmottak
Att: Lene Berntzen
Postboks 630
2810 Gjøvik

Om planen

Plan for legetjenesten 2022-2024 er en revisjon av Plan for legetjenester 2020-2022, med formål å beskrive legetjenestene i kommunen og foreslå utviklingstiltak for å imøtekomme befolkningens aktuelle og framtidige behov for legetjenester.

Planen skal sikre innbyggerne tilgjengelige legetjenester av god kvalitet i sykehjem, helsestasjon, skole, på legevakt, innenfor fastlegeordningen, samt i fengselshelsetjenesten. Sektoren skal sikre god forebygging, utredning og behandling i et folkehelseperspektiv.

Planen skal legge til rette for det overordnede målet om at Gjøvik kommune skal ha en helhetlig helse- og omsorgstjeneste hvor legetjenesten er en integrert samarbeidspartner.