Gjøvik kommune

Planer til høring

Kommuneplanens arealdel (vedtak og begrenset høring av endring)

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i kommunestyret 29. oktober 2020. Det er ikke klageadgang på kommuneplanens arealdel.

Det gjennomføres en begrenset høring om endring av planformål for boligområde B25 Fjordheim i Sommerrovegen. Høringsfristen for denne endringen er 18. desember 2020.

I samme vedtak ble kommunedelplanen for FV. 155 Tobru-Hørstadskauen opphevet. 

Nærmere informasjon om kommuneplanens arealdel finner du her.