Gjøvik kommune

Planer til høring

Områdereguleringsplan - Skjerven næringspark (vedtatt plan)

Klagefrist: 21. oktober 2020

Vedtak

Kommunestyret vedtok den 24. september 2020 områdereguleringsplan for Skjerven næringspark (sak 130/202), jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Om planen

Planområdet ligger ca. 5 kilometer vest for Gjøvik sentrum, og dekker et areal på 863,2 dekar. Planen legger til rette for byggeklare næringstomter, videre utvikling av området og utbedring av kryss mot fv. 2404 Odnesvegen.

Planen opphever følgende reguleringsplaner: Del av Skjerven skog (planID 05020217), Skjerven skog (planID 05020107) og Elveslåtten industriområde (planID 05020092). Planen opphever deler av reguleringsplan for Rv. 33 Hunndalen – Tobru (planID 05020193).

Dokumenter

Plandokumentene finner du via kommunens webkart.

Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk på planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpnes seg.

Klageadgang

Parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klage på forvaltningsvedtak finner du her (PDF, 220 kB).

Klage sender du til:
Gjøvik kommune
Sektor Samfunn – Arealplan
postboks 630
2810 GJØVIK

eller til:
postmottak@gjovik.kommune.no 

Frist for å fremsette klage er: 21. oktober 2020.