Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan Kvartal 17 Nytorvet (høring)

Høringsfrist 27.januar 2021

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 9.desember 2020 å legge forslaget til detaljregulering for Kvartal 17 Nytorvet ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-11.

Hensikten med planen

Kvartal 17, Nytorvet, ligger sentralt i Gjøvik sentrum og er naboeiendom til Gjøvik kirke. Kvartalet er avgrenset av Ibsensgate, Trondhjemsvegen, Kirkegata og Øvre Torvgate.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en høyere utnyttelse innenfor kvartalet enn det gjeldene regulering tillater. Forslaget til detaljregulering for Kvartal 17 vil legge til rette for etablering av 135 nye boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer, parkering samt tjenesteyting innenfor kvartalet.

Planen vil ved endelig vedtak oppheve reguleringsplanen for «Reguleringsplan for Kvartal 17»  Plan-ID 05020284, vedtatt 22.02.2007.

Dokumenter og høringsfrist

Dokumentene og også digitalt plankart finner du også via kommunens webkart. Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Høringsfristen er 27. januar 2021